Acció social

Acompanyem, fem costat i construïm espais de confiança i referència, que permeten als infants i als joves tenir suport continuat en la seva educació i desenvolupament, per aprofitar el màxim les oportunitats

Una tarda al Casal Obert Infantil

Defensem una determinada manera de treballar contra l’exclusió social.

El Casal existeix prioritàriament per donar una alternativa als nens, nenes i joves amb més dificultats socials.

El treball del Casal té sentit des d'un fort arrelament als barris en què treballem, entenent la comunitat i el territori com a realitats que determinen qualsevol acció social i educativa.

Partim d'una convicció absoluta en la capacitat de qualsevol infant o jove en situació de dificultat, per important que sigui, de sortir endavant de manera autònoma si rep l'estímul i suport adequat.

Creiem en la suma d'esforços i la implicació de la ciutadania en les respostes socials.

Defensem un model d’actuació sobre els factors i els efectes de l’exclusió social compartit amb tots els agents socials implicats, que afavoreixi la igualtat d’oportunitats per als infants i joves en situació de desavantatge. Són precisament els que necessiten més factors de protecció perquè la seva situació de partida no comprometi el seu horitzó vital.
 
Per garanti-los oportunitats, generem respostes en els següents eixos: 
  • Promoció de les famílies en situació de pobresa
  • Acompanyament a infants i a adolescents per a la promoció social i l’èxit escolar
  • Suport a la formació i l’autonomia dels joves
  • Enfortiment del barri i la comunitat per a la cohesió social

Altres