Avantatges fiscals 2016 i següents

 

 

Al 2016 i següents, et pots beneficiar d'un 90% de deducció a la declaració d’IRPF per als primers 150€ donació. I de 45 a 50% a la resta que excedeixi els 150.

 

Beneficis Estatals: 75% de la contribució en funció de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Beneficis Catalans: 15% de la contribució per ser Entitat adherida al Registre d’entitats de Foment de la Llengua Catalana.

 

 Fes servir la nostra calculadora i comprova-ho ara!

 


Explicació detallada del procés de la desgravació a la renda

 

És important tenir en compte un conjunt de factors:

 

Quantitat total aportada anualment: És la suma dels imports amb els que has col·laborat. Tant si és un compromís periòdic com si són una o vàries aportacions puntuals.

Desgravació en funció dels imports de col·laboració: Del total anual, els primers 150€ desgraven el  90% (75+15). I la resta al 50% (35+15) o al 45% (30+15) en funció de la teva fidelitat, veure següent punt.

Desgravació en funció de l’antiguitat: Mantenir o incrementar l’import anual de donació, els darrers 3 anys és premiat amb un 35%. És a dir: quan la teva quota és superior a 150 euros, tens un 90% de desgravació fins als primers 150€ i un 50% per la resta.

Tram de la desgravació autonòmic català: El foment de la llengua catalana que fa la nostra entitat es reconeix, a més a més, amb un 15% de deducció en l’IRPF.

Si dones a més d'una institució d'interès públic sense afany de lucre: Aquests càlculs estan fets tenint en compte només els donatius al Casal dels Infants. Si col·labores amb donatius a altres institucions, aquestes deduccions poden patir alteracions a l'hora de la desgravació.

Última consideració: La llei estableix un límit per deduccions: un 10% sobre el total de la base liquidable. La base liquidable del IRPF és el resultat de restar a la base imposable les deduccions i reduccions a las quals el contribuent tingui dret.

 

Confiem que haguem pogut transmetre amb claredat els avantatges de la nova regulació.

 

Altres