REF.:DPC-2405EOFM

Educador/a pel servei Comunitari Ocell de Foc (Barcelonès Nord)

Formació

Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Psicopedagogia o Psicologia o altres estudis equivalents del camp social.
Es valorarà formació i coneixements relacionats amb el treball comunitari, promoció participació social del veïnatge, la convivència, l’espai públic i amb l’acompanyament emocional.

Experiència

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència mínima de 1 any. en l’acompanyament, dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives o en itineraris sociolaborals amb joves en situació de risc d’exclusió social i/o amb problemes de salut mental.
Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals i comunitaris amb joves en risc social i/o amb problemàtica derivada de la salut mental i les seves famílies.
Experiència en el disseny, realització i avaluació de projectes socioeducatius.
Coneixement del territori de Santa Coloma, Badalona i Sant Adrià.
Coneixements i domini d’ofimàtica.

Competències

Competència relacional i de lideratge i de gestió d’equips de treball amb professionals, voluntariat i amb col·laboradors externs.
Competència en disseny, execució i avaluació de projectes comunitaris de promoció i suport a grups, organitzacions veïnals i d’intervenció socioeducativa a l’espai públic.
Habilitats adquirides en la dinamització i conducció de grups.
Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
Visió innovadora i estratègica de l’àmbit d’intervenció.
Capacitat pel treball en xarxa i d’establir acords de col·laboració.
Competència en gestió de conflictes i mediació.

Feina

Realització i supervisió de la programació, de les accions comunitàries i l’avaluació de les mateixes.
Dinamització i d’activació de l’autoorganització col·lectiva i de col·laboració amb organitzacions del territori de joves.
Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
Dinamització de grups de suport entre iguals per a joves amb malestar emocional.
Acompanyament en la inserció laboral i el retorn educatiu de joves.
Organització i participació en jornades, actes, fires i altres esdeveniments.
Implicació en el teixit associatiu i comunitari del territori
Coordinació i col·laboració amb ens locals, EESS, entitats juvenils, empreses i la xarxa d’atenció als joves i d’altres agents socials corresponents.
Suport a la resta de línies del Programa (comunicació i incidència, emprenedoria i coaching).

Horari

40 hores

Sou brut

2.056,48 euros

Incorporació

31/05/2024

Contractació

Indefinit

Altres

HORARI 40h setmanals de dilluns a divendres. Flexibilitat horària per activitats especials en caps de setmana a compensar amb el còmput anual d’hores.

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals

Presentació de
candidatures fins

23/05/2024

Oferta en PDF

Eixos

Comunitat Casal dels Infants,Joves

Seus

El Casal dels Infants del Besòs i La Mina
Educador/a pel servei Comunitari Ocell de Foc (Barcelonès Nord)