REF.:2310ECM

Educador/a per al servei Centre Socioeducatiu Cascavell al barri de La Mina (Sant Adrià del Besòs)

Formació

Titulació Universitària en Educació Social.
Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

Experiència

Mínim 1 any d’experiència.
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència de treball amb infància en risc
Experiència de treball en projectes per a la millora i l’èxit escolar.
Experiència en realització de plans educatius individualitzats.
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge social.
Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.

Competències

Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius
Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les competències a desenvolupar i necessitats detectades.
Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
Dinamisme i autonomia.
Capacitat de treball en equip amb els centres educatius.

Feina

Responsable del Servei.
Disseny, realització, supervisió i avaluació de les accions socioeducatives.
Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
Gestió i ús de les eines de qualitat pròpies de l’entitat.
Coordinació amb entitats i la xarxa d’atenció a la infància.
Coordinació i treball conjunt amb el centre educatiu.

Horari

30 hores

Sou brut

1415,02 euros

Contractació

Indefinit

Altres

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Presentació de
candidatures fins

02/11/2023

Oferta en PDF

Eixos

Infància i adolescència

Seus

El Casal dels Infants del Besòs y La Mina
Educador/a per al servei Centre Socioeducatiu Cascavell al barri de La Mina (Sant Adrià del Besòs)