REF.:DPC-2403ETR

Educador/a responsable del projecte de la transformació digital (Tic-Tac) a Barcelona

Formació

Titulació universitària acabada en Educació Social, Pedagogia, Psicologia o altres estudis afins.
Preferentment amb formació complementària en tecnologies creatives i metodologies de treball vinculades a la innovació digital.

Experiència

Experiència en el treball amb infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat social de mínim 1 any.
Experiència prèvia en lideratge de projectes i equips de mínim 1 any.
Coneixements de la metodologia maker i en tecnologies creatives i dispositius makers amb una mirada de retorn social.
Coneixement en propostes d’innovació educativa i social i metodologies obertes de treball en grups: educació expandida, Design Thinking,…
Coneixement del sector social digital i dels recursos vinculats al territori.
Coneixement del Marc Europeu de treball de les Competències Digitals
Coneixement i ús avançat en eines TIC i recursos de xarxa
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

Competències

Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i d’aprenentatge digital i tecnològic per persones en risc social.
Capacitat relacional, de lideratge i de gestió d’equips de treball amb personal contractats, voluntari o de pràctiques, tant del propi equip com d’altres departaments o serveis.
Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com altres agents de la xarxa.
Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant d’imprevistos i incidències.
Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
Capacitat d’innovació pedagògica.
Capacitat d’expressió tant de forma oral com escrita.

Feina

Lideratge i coordinació: dirigir l’equip motor del Tic Tac encarregat d’impulsar l’aprenentatge en digital dins del Casal dels Infants i conduir les reunions de treball amb tots els departament implicats. Coordinació de l’equip educatiu (voluntariat i alumnat en pràctiques).
Codisseny de les propostes d’aprenentatge: planificació, execució i avaluació de processos participatius amb les persones participants i amb els equips dels serveis que permetin la creació de continguts i accions de treball de les competències digitals .
Planificació i avaluació: Establiment d’un sistema avaluatiu que permeti la reformulació de continguts i accions per al treball de les competències digitals.
Acompanyament als serveis intern de l’entitat. Donar un suport i seguiment als equips educatius pel desplegament d’accions d’aprenentatge digital.
Formació: Capacitar a persones contractades i voluntàries en metodologies maker i tecnologia creativa.
Coordinació: Coordinar amb la xarxa de treball generada, sobretot amb la figura d’assessorament extern.
Establiment d’aliances: Creació de noves sinergies i aliances en el marc de les col·laboracions per a la inclusió social digital.
Registre de l’actuació: Redacció de memòries i fitxes de seguiment.

Horari

40h

Sou brut

2.056,48 euros

Incorporació

08/04/2024

Contractació

Indefinit. Aquest projecte està previst per 12 mesos.

Altres

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents d’abusos sexuals.

Presentació de
candidatures fins

22/03/2024

Oferta en PDF

Eixos

Comunitat Casal dels Infants,Programa educatiu,Recursos pedagògics

Seus

El Casal dels Infants del Raval

ALTRES OFERTES

Educador/a responsable del projecte de la transformació digital (Tic-Tac) a Barcelona