REF.:2311ILLG

Tècnic/a Superior – Intervenció Social per dinamitzar l’Aula de llengües

Formació

Cicle formatiu de Grau Superior en Integració Social o Animació Sociocultural.

Experiència

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
Valorable experiència en la dinamització de classes de llengua catalana o castellana i alfabetització
amb població en desavantatge social.
Valorable experiència en treball amb població en situació de risc d’exclusió social.
Aquesta convocatòria va dirigida principalment a persones que tenen dificultat per accedir al món
laboral (requereix acreditació).
Requisits imprescindibles:
-Estar com a demandant d’ocupació (DONO/DARDO)
-Cal complir mínim un dels següents requisits:
-Dones es situació de vulnerabilitat, dones monoparentals i especialment aquelles que
han estat víctimes de la violència masclista.
-Persones aturades de llarga durada: desocupació de 12 mesos en un període de 18
mesos.
-Persones trans.

Competències

Capacitat de programar, executar i avaluar activitats d’aprenentatge de la llengua amb població en
situació de risc social.
Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal als adolescents, joves i famílies.
Dinamisme, flexibilitat i empatia.
Capacitat de treballar en equip amb persones voluntàries.

Feina

Dinamització dels espais d’aprenentatge de l’aula de llengües.
Atenció grupal.
Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte.
Seguiment del procés d’aprenentatge de les persones participants, amb el suport del referent.
Disseny de la programació, realització i avaluació de les classes de català i castellà i alfabetització per
a adolescents, joves i famílies.
Treball en equip i animació de l’equip de voluntariat.

Horari

40h

Sou brut

1.859,92€

Contractació

Temporal amb una durada de 12 mesos

Altres

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals

Presentació de
candidatures fins

08/01/2024

Oferta en PDF

Eixos

Programa educatiu

Seus

El Casal dels Infants de Badalona | El Casal dels Infants de Salt | El Casal dels Infants de Santa Coloma de Gramenet | El Casal dels Infants del Raval

ALTRES OFERTES

Tècnic/a Superior – Intervenció Social per dinamitzar l’Aula de llengües