OFERTA DE TREBALL

  REF.: Advocat/da social pel servei Sociojurídic

  Advocat/da social pel servei Sociojurídic

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Dret.

   

  Experiència

   

   

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

  Es valorarà experiència i/o formació en temes jurídics específics (estrangeria, família, laboral i habitatge).

  Es valorarà experiència en el disseny d’accions formatives sobre dret i deures.

  Aquesta convocatòria va dirigida principalment a persones que tenen dificultat per accedir al món laboral:

  • Dones en situació de vulnerabilitat, i especialment aquelles que han estat víctimes de la violència masclista.
  • Persones aturades de llarga durada.
  • Persones trans: persones en situació de no identificar-se amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s’ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes, indistintament del moment transitori en què es trobi.
  Competències

  Competència en la direcció, lideratge i desenvolupament d’un equip voluntari i d’alumnes en pràctiques.

  Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.

  Dinamisme i autonomia.

  Capacitat relacional i de comunicació.

  Capacitat de dissenyar, planificar  i avaluar un  projecte de servei soci jurídic comunitari

  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com de les xarxes locals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Salt.

  Capacitat de generar xarxa amb altres agents sociojurídics i col·lectius d’àmbit de defensa dels drets.

  Capacitat en la detecció de situacions de vulneració del dret que dificulten la superació de situacions de risc social.

  Capacitat de dissenyar accions formatives i la docència d’aquestes que millorin el coneixement dels drets i deures.

  Capacitat de fer un acompanyament entenedor a persones no coneixedores dels procediments i processos jurídics i administratius.

  Capacitat de detectar i aprofundir amb elements de vulneració de dret per oferir una visió jurídica que afavoreixi la incidència política

  Feina

  Configurar i liderar un equip de voluntaris/es i alumnes en pràctiques que puguin oferir un assessorament sociojurídic a participants i a l’equip socioeducatiu.

  Atenció i assessorament sociojurídic a persones en situació de risc social (estrangeria, família, laboral i habitatge).

  Assessorament a equips educatius sobre elements sociojurídics en relació al seu àmbit d’intervenció soci educatiu.

  Disseny de capsules formatives d’àmbit sociojurídic per a persones en situació de risc social.

  Docència als col·lectius atesos i als equips educatius.

  Detecció i anàlisis de necessitats dels col·lectius atesos amb una visió sociojurídica.

  Identificar i liderar una xarxa d’agents d’atenció sociojurídica als barris on l’entitat tingui presència.

  Desenvolupament, seguiment i avaluació del servei.

  Horari flexible i possibilitat de compaginar la dedicació al projecte amb altres dedicacions professionals.

  Horari
  40 hores
  Sou brut
  2.038,06€
  Incorporació
  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Eixos
  Correu electrònic de destí
  rh003@casaldelsinfants.org
  Referència
  Advocat/da social pel servei Sociojurídic