OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2211ESG

  Borsa de treball per substitucions puntuals: Educador/a

  Formació

  Titulació universitària en Educació Social o estudis afins 

  Valorable títol de Director/a d’activitats de lleure.

  Experiència

   

  Mínim 1 any d’experiència. 

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)

  Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb població en situació de desavantatge social.

  Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.

  Competències

  Competència en la direcció i el lideratge de l’equip de voluntariat i alumnes en pràctiques.

  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.

  Dinamisme i autonomia.

  Feina

  Realització de l’acompanyament socioeducatiu dels infants, joves o famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa). 

  Realització de la programació  i de  les accions educatives a partir dels objectius establerts.

  Intervenció socioeducativa en grup i individualment.

  Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.

  Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància.

   

  Horari
  30 hores
  Sou brut
  1376,99
  Contractació

  ESPECIFICITATS La durada de les substitucions poden ser variables en funció de les baixes a cobrir(una o varies setmanes), a concretar abans de l’inici de contracte. Es farà una trucada a les persones que estiguin interessades per incloure-les a la nostra borsa anual.

  Altres

   Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Correu electrònic de destí
  rh016@casaldelsinfants.org
  Referència
  2211ESG