OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2101CIR

  Cap de Serveis d’Infància i Adolescència del Raval (Barcelona)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació Universitària en Educació Social, Pedagogia o estudis afins.
  Preferiblement Director de Lleure.
  Estudis (màster, postgrau,..) relacionats amb infància i famílies en risc, intervenció sistèmica o organitzacions no lucratives.
   

  Experiència

  Experiència en responsabilitats de direcció  de projectes-programes d’acció social, mobilització ciutadana i innovació social.
  Experiència contrastada en el disseny, seguiment i avaluació de projectes per a infants i famílies en situació de risc social.
  Treball socioeducatiu amb infància, adolescència i famílies en risc social.
  Experiència en centres oberts.
  Coneixement de la Xarxa Proinfància i del seu funcionament.
  Intervenció en casos familiars complexes.
  Coneixement de la  gestió econòmica i administrativa associades al desenvolupament de projectes d'intervenció socials.
  Experiència en treball i gestió de Voluntariat.
  Experiència d’interlocució i aliances amb actors socials: especialment administracions públiques, fundacions, entitats i empreses privades.
  Nivell C Català.
  Alt nivell d’ofimàtica (paquet Office)
   

  Competències

  Direcció i lideratge d’equips de treball
  Flexibilitat 
  Iniciativa- Autonomia
  Enfocament a l’èxit i a la eficiència.
  Relació Interpersonal.
  Capacitat de diagnosi, avaluació i seguiment de plans de treball familiars
  Capacitat d’analitzar l’entorn social i polític i incidir en els espais pertinents
  Visió del treball comunitari.
  Alta capacitat de transmissió de valors i coneixements tècnics
  Alt compromís institucional.
   

  Feina

  Desplegament dels serveis assignats 
  Direcció i desenvolupament dels equips que configuren els serveis.
  Desenvolupament i adaptació del model pedagògic de l’entitat.
  Disseny i impuls de projectes innovadors a desenvolupar dins dels serveis.
  Aplicació del Pla de Voluntariat ( acollida,  desenvolupament i seguiment) dintre del programa d'infància i famílies.
  Domini i control del pressupost, finançament i execució d’aquest dels serveis de infància i adolescència.
  Representativitat política institucional i treball en xarxa.
   

  Horari
  40 hores
  Sou brut
  2.424,28€
  Incorporació
  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus