OFERTA DE TREBALL

  REF.: 1910CPB

  Coordinador/a de xarxa local d’atenció a la infància vinculada al programa Caixa Proinfància (Barcelonès Nord)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.
  Valorable formació relacionada en el treball comunitari.
   

  Experiència

  Mínim 3 anys d’experiència. 
  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
  Experiència en gestió de programes complexos.
  Experiència laboral en atenció a la infància i a les famílies en situació de risc. 
  Experiència en el treball amb serveis socials i agents implicats en l’atenció integral a infants i famílies vulnerables.
  Experiència en treball comunitari i a treballar en xarxa. 
  Capacitat per a gestionar programes complexes.
  Ampli coneixement de l’àmbit social, dels rols i del funcionament de les entitats i dels serveis públics d’atenció a la infància i famílies en risc d’exclusió. 
  Domini Informàtic del paquet Office i experiència en aplicacions informàtiques de seguiment de persones. 
   

  Competències

  Capacitat organitzativa i de planificació. 
  Capacitat de treballar en equip. 
  Alta capacitat de negociació.
  Competència en la direcció i el lideratge de l’equip.
  Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
  Visió innovadora i estratègica de l’àmbit d’intervenció.
  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
  Dinamisme i autonomia.
   

  Feina

  Coordinació i seguiment d’una xarxa d’ajuts adreçats a infants i a les seves famílies en un territori.  
  Coordinar i fer el seguiment de l’actuació de les entitats de la xarxa local en base a criteris de: prestació integral de serveis, solvència tècnica i econòmica de les entitats i complementarietat del mapa de recursos en el territori. 
  Interlocució amb el Coordinador de Ciutat responsable de totes les xarxes locals i amb l’equip de la Fundació Bancària “la Caixa”. 
  Detecció de necessitats de la infància i famílies, i anàlisi del grau de cobertura en el territori. 
  Impulsar la creació de la Taula d’infància local: treball coordinat amb tots els membres de la xarxa Proinfància i amb la resta d’agents d’un territori. Lideratge del procés de creació i consolidació de la Taula d’infància.
  Suport en la gestió a les entitats de la xarxa. 
  Avaluació i seguiment del programa.
   

  Horari
  40 hores
  Sou brut
  1.998,10 €
  Incorporació
  Contractació

  Immediata

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus