OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2212ELLG

  Educador/a per dinamitzar l’Aula de llengües

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

   

  Titulació universitària en Educació Social o estudis afins.

  Valorable Cicle formatiu de Grau Superior en Integració Social o Animació Sociocultural.

  Experiència

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

  Valorable experiència en la dinamització de classes de llengua catalana o castellana i alfabetització  amb població en desavantatge social.

  Valorable experiència en treball amb població en situació de risc d’exclusió social.

  Estar com a demandant d’ocupació (DONO)

  Aquesta convocatòria va dirigida principalment a persones que tenen dificultat per accedir al món laboral (requereix acreditació). 

  Cal complir mínim un dels següents requisits:

  • Dones es situació de vulnerabilitat, dones monoparentals i especialment aquelles que han estat víctimes de la violència masclista.

  • Persones aturades de llarga durada: desocupació de 12 mesos en un període de 18 mesos.

  • Persones trans.

  Competències

   

  Capacitat de programar, executar i avaluar activitats d’aprenentatge de la llengua amb població en situació de risc social.

  Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal als adolescents, joves i famílies.

  Dinamisme, flexibilitat i empatia.

  Capacitat de treballar en equip amb persones voluntàries.

  Feina

   

  Dinamització dels espais d’aprenentatge de l’aula de llengües.

  Atenció grupal. 

  Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte.

  Seguiment del procés d’aprenentatge de les persones participants, amb el suport del referent.

  Disseny de la programació, realització i avaluació de les classes de català i castellà i  alfabetització per a adolescents, joves i famílies.

  Treball en equip i animació de l’equip de voluntariat.

  Horari
  40 hores
  Sou brut
  1835,98
  Contractació

  Oferta vinculada a la Subvenció del Programa de Formació i Treball (SOC – TRFO ESAL) amb l'objectiu de facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball.

  Contracte de durada de 12 mesos. 

  Altres

   

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.

  No es podran respondre consultes particulars o específiques.

  Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.

  Només es donarà resposta a les persones candidates entrevistades.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Eixos
  Correu electrònic de destí
  rh024@casaldelsinfants.org
  Referència
  2212ELLG