Educador/a especialitzat/da per a Centre Obert Adolescents al Raval

  OFERTA DE TREBALL

  REF.: 1710EECOAR

  Educador/a especialitzat/da per a Centre Obert Adolescents al Raval

  Tipus d'oferta de treball
  Formació
  • Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social o experiència professional equivalent.
  • Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.
  Experiència
  • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
  • Mínim 3 anys d’experiència.
  • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància/adolescents/joves en desavantatge social.
  • Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals i individuals.
  • Experiència en el disseny, realització i avaluació de projectes socioeducatius.
  • Experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de millora amb adolescents i famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc social
  Competències
  • Competència en el treball socioeducatiu amb adolescents en risc o en exclusió social i les seves famílies.
  • Competència en direcció i lideratge d’equips de treball.
  • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.  Visió innovadora i estratègica de l’àmbit d’intervenció.
  • Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
  • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
  • Dinamisme i autonomia.
  Feina
  • Responsable del Projecte de Centre Obert d’Adolescents de 12 a 16 anys.
  • Direcció, realització i supervisió de la programació i de les accions educatives del grup.
  • Intervenció socioeducativa en grup i en individual quan escau.
  • Acompanyament socioeducatiu dels nois/es i les seves famílies: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
  • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
  • Coordinació amb entitats i la xarxa d’atenció a la infància.
  Horari
  i 40h setmanals de dilluns a divendres, amb algunes activitats en cap de setmana i casals i colònies a les vacances escolars, a compensar en el còmput anual d’hores.
  Sou brut
  1.974,40€
  Incorporació
  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció

  No es podran respondre consultes particulars o específiques.

  Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.

  Només es donarà resposta als candidats entrevistats

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus