OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2007EECM

  Educador/a especialitzat/da pel Centre Socioeducatiu El Racó al barri de La Mina (Sant Adrià de Besòs)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.
  Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.
   

  Experiència

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
  Mínim 3 anys d’experiència. 
  Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància/adolescents/joves en desavantatge social.
  Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals i individuals.
  Experiència en el disseny, realització i avaluació de projectes socioeducatius.
  Experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de millora amb adolescents i famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc social.
   

  Competències

  Competència en el treball socioeducatiu amb adolescents en risc o en exclusió social i les seves famílies.
  Competència en direcció i lideratge d’equips de treball.
  Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
  Visió innovadora i estratègica de l’àmbit d’intervenció.
  Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius
  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
  Dinamisme i autonomia.
   

  Feina

  Responsable del Servei Centre Socioeducatiu el Racó.
  Direcció, realització i supervisió de la programació  i de  les accions educatives del grup.
  Intervenció socioeducativa en grup i en individual quan escau.
  Acompanyament socioeducatiu dels nois/es i les seves famílies: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
  Coordinació i organització de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
  Coordinació amb entitats i la xarxa d’atenció a la infància.
   

  Horari
  35h setmanals de dilluns a divendres, amb algunes activitats en cap de setmana i casals i colònies a les vacances escolars, a compensar en el còmput anual d’hores.
  Sou brut
  1.783,30€ brutos mensuales por 12 pagas.
  Incorporació
  Contractació

  Incorporació al Setembre 2020. Entrevistes la primera quinzena de setembre.

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.                    

  Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.                                            

  No es podran respondre consultes particulars o especifiques.                                        

  Només s’acceptaran CV enviat per correu electrònic.                                            

  Només es donarà resposta a les persones entrevistades.                            

  En cas necessari es demanaran referències

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF