OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2007EEXS

  Educador/a Especialitzat/da pel servei Xarxa d'Accés al Treball de Salt (Girona)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària preferentment en Educació Social o altres estudis equivalents del camp social.
  Valorable formació superior relacionada amb la Formació i Inserció amb població vulnerable.
   

  Experiència

  Experiència en la gestió i l'organització de projectes vinculats a circuits d’empreses Experiència en el treball de prospecció empresarial.
  Persona emprenedora, positiva, dinàmica, persuasiva i comunicativa. Coneixedora de treball per competències.
  Experiència mínima d’un any en el treball educatiu amb joves en risc social. Alt nivell d’experiència en la gestió de base de dades i Excel.
  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
  Mínim 3 anys d’experiència. 
   

  Competències

  Resolució d’incidències i autonomia personal.
  Capacitat de dissenyar, executar i avaluar projectes d’acompanyament a la inserció. Capacitat de dirigir equips de treball amb voluntariat.
  Capacitat de treballar en equip.
  Persona emprenedora, positiva, dinàmica, comunicativa i acostumada a treballar en equip.
   

  Feina

  Programació, execució i avaluació de projectes socioeducatius per a joves en risc social.
  Dissenyar i Executar Itineraris Personals d’Acompanyament a la Inserció, amb avaluació dels resultats. Coordinació amb les entitats socials i serveis de Salt i Girona principalment.
  Treballar la informació de l’entorn laboral i posar-la a l’abast dels joves a través d’accions socioeducatives i estratègies pedagògiques actives i participatives.
  Programar i dinamitzar accions socioeducatives i dinàmiques de grup. Programar i dinamitzar accions de treballa i fidelització amb les empreses. Coordinació d’equips de voluntariat i estudiants en pràctiques .
  Intermediació amb empreses del sector.
   

  Horari
  30h setmanals de dilluns a divendres.
  Sou brut
  1.528,54€ brutos mensuales por 12 pagues
  Incorporació
  Contractació

  INCORPORACIÓ Setembre 2020. Les entrevistes es realitzaran durant la 1a quinzena de Setembre.
   

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
  Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció
  No es podran respondre consultes particulars o específiques.
  Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
  Només es donarà resposta als candidats entrevistats.
   

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Eixos
  Seus