OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2207EVB

  Educador/a per la línia 0-6 (Petita infància i famílies) a Badalona

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.
  Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.
  Valorable formació o cursos en prevenció violència masclista i/o perspectiva de gènere

  Experiència

  Mínim 1 any d’experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social.
  Coneixement del treball amb la xarxa d’agents socials i experiència en treball comunitari.
  Alta autonomia de treball i organització amb la supervisió de la responsable de projecte.
  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
  Experiència en la intervenció en petita infància (etapa 0-6 anys).
  Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en situació de desavantatge social.
  Experiència en dinamització i coordinació d’activitats amb famílies i en especial dones en situació de desavantatge social.
  Coneixements en orientació i suport a la criança de petita infància (etapa 0-6 anys).
  Coneixement i/o experiència en prevenció de violència masclista i perspectiva de gènere.
  Experiència en la intervenció socioeducativa mitjançant una metodologia grupal.

  Competències

  Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb infants en situació de desavantatge social.
  Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal amb infància en risc.
  Dinamisme, flexibilitat i empatia.
  Capacitat de coordinar equips de voluntariat i alumnat en pràctiques.
  Capacitat relacional i de comunicació.
  Autonomia i capacitat resolutiva.

  Feina

  Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.
  Intervenció socioeducativa en grup i individualment tant d’infants com de famílies /dones.
  Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de treball (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
  Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.

  Horari
  35 hores
  Sou brut
  1.606,48€
  Incorporació
  Contractació

  Contracte indefinit.

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Les entrevistes es realitzaran al mes de setembre.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus
  Correu electrònic de destí
  rh021@casaldelsinfants.org
  Referència
  2207EVB