OFERTA DE TREBALL

  REF.: 1910EUR

  Educador/a per a la Unitat d’Escolarització Compartida al barri del Raval (Barcelona)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social o experiència professional equivalent.

  Experiència

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
  Mínim 1 anys d’experiència en l’educació formal
  Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals i individuals.
  Experiència en l’àmbit de treball escolar i coneixement de l’estructura organitzativa i directiva del centre.
  Elaboració, execució i avaluació d’adaptacions curriculars.
  Experiència en itineraris d’acompanyament individualitzat per competències, tot implicant a l’alumnat en el seu aprenentatge i en el seu treball
  Experiència de treball amb adolescència en risc; resolució i mediació de conflictes; dinamització d’accions grupals.
  Domini de les noves tecnologies aplicades a la didàctica, tant en l’ús de programari general com específic de les diferents àrees d’aprenentatge.
   

  Competències

  Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumes en pràctiques.
  Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
  Visió innovadora i estratègica de l’àmbit d’intervenció.
  Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius
  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals del territori.
  Dinamisme i autonomia.
  Capacitat de treball en equip amb els centres educatius.
   

  Feina

  Programació, seguiment i avaluació de les àrees curriculars.
  Impartir les àrees i activitats de l'aula; tallers, crèdits i classes.
  Elaborar, dur a terme i avaluar plans de millora amb famílies i adolescents en situació de vulnerabilitat social, tot implicant-los en els seus processos educatius
  Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.
  Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies).
  Coordinació de l'equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
  Responsable dels tallers de tecnologia.

  Horari
  20 hores
  Sou brut
  882,34€
  Incorporació
  Contractació

  Novembre 2019

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals. 

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus