OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2103EIM

  Educador/a pel Centre Obert Infantil al barri del Raval de Barcelona

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Educació Social.
  Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.
   

  Experiència

  Mínim 1 any d’experiència. 
  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
  Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge social
  Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.
   

  Competències

  Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumes en pràctiques.
  Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com del territori.
  Dinamisme i autonomia.
   

  Feina

  Realització de l’acompanyament socioeducatiu dels infants i famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa). 
  Realització i supervisió de la programació  i de  les accions educatives a partir dels objectius establerts.
  Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
  Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
  Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància
   

  Horari
  30 hores
  Sou brut
  1.349,99€
  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.     

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus