OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2002ECSM

  Educador/a pel Centre socioeducatiu Concepció Arenal del barri Besòs-Maresme (Barcelona)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació Universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis del camp social. 
  Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.
   

  Experiència

  Mínim 1 any d’experiència. 
  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
  Experiència de treball amb infància en risc 
  Experiència de treball en projectes de suport socioeducatiu. 
  Experiència en realització d’adaptacions curriculars i plans educatius individualitzats.
  Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge social.
  Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.
   

  Competències

  Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumes en pràctiques.
  Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius
  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
  Dinamisme i autonomia.
  Capacitat de treball en equip amb els centre educatiu.
   

  Feina

  Responsable del Servei.
  Realització i supervisió de la programació  i de  les accions educatives.
  Intervenció socioeducativa en grup i individualment a l’escola Concepció Arenal amb infants d’entre 10 i 12 anys.
  Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
  Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
  Gestió i ús de les eines de qualitat pròpies de l’entitat. 
  Coordinació amb entitats i la xarxa d’atenció a la infància.
  Coordinació i treball conjunt amb el centre educatiu.

  Horari
  20 hores
  Sou brut
  899,99 €
  Incorporació
  Contractació

  Març 2020

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.                                             

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF