OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2110ECRM

  Educador/a pel Centre Socioeducatiu El Racó del barri de La Mina (Sant Adrià de Besòs)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació Universitària en Educació Social o altres estudis afins.
  Títol de Director/a d’activitats de lleure.
   

  Experiència

  Mínim 1 any d’experiència. 
  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
  Experiència de treball amb infància i en situació de risc.
  Experiència de treball en projectes per a la millora i l’èxit escolar. 
  Experiència en realització d’adaptacions curriculars i plans educatius individualitzats.
  Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge social.
  Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.
   

  Competències

  Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumes en pràctiques.
  Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
  Dinamisme i autonomia.
  Capacitat de treball en equip amb els centres educatius.
   

  Feina

  Realització i supervisió de la programació  i de  les accions educatives.
  Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
  Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
  Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
  Coordinació amb entitats i la xarxa d’atenció a la infància.
  Coordinació i treball conjunt amb el centre educatiu.
   

  Horari
  22 hores
  Sou brut
  989,99€
  Incorporació
  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents d’abusos sexuals.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Correu electrònic de destí
  rh002@casaldelsinfants.org
  Referència
  2110ECRM