Educador/a pel projecte Centre Obert Infantil al barri de Llefià

  OFERTA DE TREBALL

  REF.: 1711ECOB

  Educador/a pel projecte Centre Obert Infantil al barri de Llefià

  Tipus d'oferta de treball
  Formació
  • Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social o experiència professional equivalent.
  • Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.
  Competències
  • Capacitat de dissenyar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius
  • Competència socioeducativa de treball amb infància en risc
  • Experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social
  • Coneixement del treball amb la xarxa d’agents socials i experiència en treball comunitari
  • Alta autonomia de treball i organització amb la supervisió de la responsable de projecte
  • Mínim 1 any d’experiència
  • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
  • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge social
  • Experiència en la intervenció socioeducativa mitjançant una metodologia grupal
  Feina
  • Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives
  • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
  • Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de treball (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents)
  • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
  Horari
  30 h setmanals. Ocasionalment, treball en cap de setmana i activitats de casals i colònies a les vacances escolars, a compensar amb el còmput anual d’hores
  Sou brut
  1.313,05€
  Incorporació
  Altres
  • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals
  • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció
  • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
  • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
  • Només es donarà resposta als candidats entrevistats
  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus