OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2012EFC

  Educador/a pel servei Casal Familiar i Lerni

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.

  Experiència

  Mínim 1 any d’experiència.

  Experiència en intervenció amb  famílies en desavantatge social.

  Experiència en disseny, execució i avaluació de projecte comunitaris

  Experiència en el treball d’habilitats i competències socioeducatives a través de processos grupals i individuals.

  Experiència i/o capacitat de treball en clau comunitària.

  Domini de les TIC i xarxes socials a nivell usuari.

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)

  Competències

  Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumes en pràctiques.

  Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius

  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.

  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.

  Dinamisme i autonomia.

  Competències digitals.

  Feina

  Elaboració, aplicació i avaluació de processos socioeducatius amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social, tant individuals com grupals

  Acompanyament socioeducatiu a les famílies: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).

  Realització d’activitats en l’aprenentatge de TIC en espais compartits en famílies i adults (Lerni).

  Treball del vincle pares-fills, acompanyament a la parentalitat positiva

  Direcció, realització i supervisió de la programació  i de  les accions educatives grupals tant amb infants com amb adults.

  Coordinació d’equip educatiu (contractat, voluntariat i pràctiques).

  Horari
  38 hores setmanals (28h Casal familiar i 10h Lerni), principalment de tarda. Amb flexibilitat horària per activitats especials, a compensar amb el còmput anual d’hores.
  Sou brut
  1.709,98 € brutos mensual por 12 pagas.
  Incorporació
  Contractació

  El servei de Lerni té una durada de 6 mesos. Al mes de Juny es passarà a un contracte de 28h/setmanals.

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.                                                                 

  Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció                                                                                  

  No es podran respondre consultes particulars o específiques.                                                               

  Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.                                                                           

  Només es donarà resposta als candidats entrevistats

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF