OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2104EFR

  Educador/a pel servei de Casal Familiar al barri del Raval (Barcelona)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.

  Experiència

  Mínim 1 any d’experiència. 
  Experiència en intervenció amb  famílies en desavantatge social.
  Experiència en disseny, execució i avaluació de projecte comunitaris 
  Experiència en el treball d’habilitats i competències socioeducatives a través de processos grupals i individuals. 
  Experiència i/o capacitat de treball en clau comunitària.
  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
   

  Competències

  Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
  Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius
  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
  Dinamisme i autonomia.
   

  Feina

  Elaboració, aplicació i avaluació de processos socioeducatius amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social, tant individuals com grupals
  Acompanyament socioeducatiu a les famílies: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
  Treball del vincle pares-fills, acompanyament a la parentalitat positiva
  Direcció, realització i supervisió de la programació  i de  les accions educatives grupals tant amb infants com amb adults.
  Coordinació d’equip educatiu (contractat, voluntariat i pràctiques).
   

  Horari
  30 hores
  Sou brut
  1.349,99€
  Contractació

  Substitució per maternitat de durada aproximada fins Febrer 2022

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus