OFERTA DE TREBALL

  REF.:

  Educador/a pel Servei de Transició a l’Autonomia al barri del Raval (Barcelona)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Educació Social.

  Experiència

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
  Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb joves en desavantatge social.
  Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials.
  Experiència en recursos d’habitatge i/o suport a joves en risc social
   

  Competències

  Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
  Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris d’acompanyament a la inserció laboral i social per joves en risc social.
  Capacitat mobilitzar processos de participació i processos comunitaris. 
  Capacitat relacional, de lideratge i de gestió d’equips de treball amb professionals contractats i voluntaris i alumnes en pràctiques.
  Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant imprevistos i incidències, mediació i resolució de conflictes.
   

  Feina

  Seguiment de la dinàmica interna i externa del pis.
  Creació i dinamització d’una xarxa social de suport als joves.
  Direcció i realització  de la programació  i de  les accions educatives.
  Intervenció socioeducativa en grup i  individualment.
  Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, co-elaboració, aplicació i co-avaluació dels plans de treball (tutories, assemblees i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
  Coordinació de l’equip educatiu (voluntariat i pràctiques).
   

  Horari
  40 hores.
  Sou brut
  1.799,98€
  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals. 

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Eixos
  Seus
  Correu electrònic de destí
  rh018@casaldelsinfants.org