OFERTA DE TREBALL

  REF.:

  Educador/a pel servei Xarxa d'Accés al Treball de Salt (Girona)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària preferentment en Educació Social o altres estudis equivalents del camp social.
  Valorable formació superior relacionada amb la Formació i Inserció amb població vulnerable.
   

  Experiència

  Experiència en la gestió i l'organització de projectes vinculats a circuits d’empreses.
  Experiència en el treball de prospecció empresarial.
  Persona emprenedora, positiva, dinàmica, persuasiva i comunicativa. Coneixedora de treball per competències.
  Experiència mínima d’un any en el treball educatiu amb joves en risc social. 
  Alt nivell d’experiència en la gestió de base de dades i Excel.
  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
  Mínim 1 any d’experiència. 
   

  Competències

  Resolució d’incidències i autonomia personal.
  Capacitat de dissenyar, executar i avaluar projectes d’acompanyament a la inserció. 
  Capacitat de dirigir equips de treball amb voluntariat.
  Capacitat de treballar en equip.
  Persona emprenedora, positiva, dinàmica, comunicativa i acostumada a treballar en equip
   

  Feina

  Programació, execució i avaluació de projectes socioeducatius per a joves en risc social.
  Dissenyar i Executar Itineraris Personals d’Acompanyament a la Inserció, amb avaluació dels resultats. Coordinació amb les entitats socials i serveis de Salt i Girona principalment.
  Treballar la informació de l’entorn laboral i posar-la a l’abast dels joves a través d’accions socioeducatives i estratègies pedagògiques actives i participatives.
  Programar i dinamitzar accions socioeducatives i dinàmiques de grup. 
  Programar i dinamitzar accions de treballa i fidelització amb les empreses. 
  Coordinació d’equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.
  Intermediació amb empreses del sector.
   

  Horari
  30 hores
  Sou brut
  1.349,99€
  Altres

  Imprescindible disposar  del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.     

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Eixos
  Seus
  Correu electrònic de destí
  rh019@casaldelsinfants.org