Educador/a per projecte de Casal Jove

  OFERTA DE TREBALL

  REF.: 1711EJB

  Educador/a per projecte de Casal Jove

  Tipus d'oferta de treball
  Formació
  • Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.
  •  Amb títol de Director/a d’activitats de lleure
  Experiència
  • Mínim 1 any d’experiència.
  • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
  • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb joves en desavantatge social.
  • Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.
  • Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials.
  Competències
  • Capacitat de dissenyar, realitzar i avaluar projectes de participació de joves
  • Capacitat mobilitzar processos de participació i processos comunitaris.
  • Coneixement de tècniques de mediació i resolució de conflictes.
  • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumes en pràctiques.
  • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
  • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
  • Dinamisme i autonomia.
  Feina
  • Responsable del projecte
  • Disseny, execució i avaluació d’activitats que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals dels/les joves en situació de risc.
  • Proporcionar informació i orientació per a l’accés als serveis i activitats que s’ofereixen al barri i la ciutat en igualtat d’oportunitats.
  • Generar espais de participació juvenil i d’interrelació amb la comunitat, per fomentar la coneixença mútua, la integració i la cohesió social.
  • Intervenció socioeducativa amb grups de joves.
  • Seguiment individualitzat de joves en situacions de risc.
  • Promoure activitats i produccions culturals/esportives/audiovisuals
  • Coordinació amb entitats i serveis del territori
  • Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
  • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques
  Horari
  40h setmanals. Totes les tardes de dilluns a divendres en intervenció directa i alguns matins per gestió del projecte. Flexibilitat horària per activitats especials en caps de setmana, per casal d’estiu i camps de treball a compensar amb el còmput anual
  Sou brut
  1743,76€
  Incorporació
  Altres
  • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
  • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
  • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
  • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
  • Només es donarà resposta als candidats entrevistats.
  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  DPC-1711EJB.pdf58.76 KB
  Eixos
  Seus