OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2101ERS

  Educador/a Projecte educatiu de menjador i reforç escolar amb alumnes de secundària a Salt

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en educació social o altres estudis equivalents del camp social.

  Títol de manipulador/a d’aliments.

  Experiència

  Experiència de treball en menjadors escolars

  Experiència en realització de reforç escolar amb adolescents: dinamització d’espais formals de realització tasques escolars, suport en l’adquisició d’hàbits i tècniques d’estudi.

  Domini de llengua catalana ( nivell C o equivalent).

  Competències

  Competència en disseny i execució de projectes educatius

  Competència en l’elaboració, intervenció i avaluació de processos de millora amb adolescents en situació de vulnerabilitat i/o risc social

  Capacitat d’anàlisi per la proposta de millores en el seguiment del projecte.

  Direcció d’equips de treball i coordinació d'estudiants en pràctiques i voluntariat.

  Feina

  Disseny, programació, seguiment i avaluació del projecte socioeducatiu de gestió i dinamització de menjador i de reforç escolar i lleure a alumnes de instituts de Salt

  Direcció, planificació i coordinació d’equip d’auxiliars educatius i voluntaris

  Realització de seguiments socioeducatius individualitzats 

  Coordinació amb direcció i equip de docents dels instituts

  Coordinació amb la Xarxa d'Agents Socials del territori

  Gestió amb empreses subministradores de serveis

  Desenvolupament de plans de treball

  Horari
  25 hores
  Sou brut
  1.194,29€
  Incorporació
  Contractació

  substitució fins el mes de Juny i possible continuïtat de setembre a desembre 2021 

  Altres

  Imprescindible disposar  del Certificat d’antecedents d’abusos sexuals.

                 

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus