OFERTA DE TREBALL

  REF.: 1907ERS

  Educador/a Projecte Educatiu menjador i reforç escolar amb alumnes de secundària a Salt

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en educació social o altres estudis equivalents del camp social.
  Títol de manipulador/a d’aliments.

  Experiència

  Experiència de treball en menjadors escolars
  Experiència en realització de reforç escolar amb adolescents: dinamització d’espais formals de realització tasques escolars, suport en l’adquisició d’hàbits i tècniques d’estudi.
  Domini de llengua catalana ( nivell C o equivalent).

  Competències

  Competència en disseny i execució de projectes educatius
  Competència en l’elaboració, intervenció i avaluació de processos de millora amb adolescents en situació de vulnerabilitat i/o risc social
  Capacitat d’anàlisi per la proposta de millores en el seguiment del projecte.
  Direcció d’equips de treball i coordinació d'estudiants en pràctiques i voluntariat.

  Feina

  Disseny, programació, seguiment i avaluació del projecte socioeducatiu de gestió i dinamització de menjador i de reforç escolar i lleure a alumnes de instituts de Salt
  Direcció, planificació i coordinació d’equip d’auxiliars educatius i voluntaris
  Realització de seguiments socioeducatius individualitzats 
  Coordinació amb direcció i equip de docents dels instituts
  Coordinació amb la Xarxa d'Agents Socials del territori
  Gestió amb empreses subministradores de serveis
  Desenvolupament de plans de treball

  Horari
  25h setmanals de dilluns a divendres en horari de migdia.
  Sou brut
  1.102,93 € brutos mensuales por 12 pagas
  Incorporació
  Altres

  Imprescindible disposar  del Certificat d’antecedents d'abusos sexuals.
  Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
  No es podran respondre consultes particulars o específiques.
  Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
  Només es donarà resposta als candidats entrevistats.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus