OFERTA DE TREBALL

  REF.: 1903EEPR

  Educador/a Projecte Entorn Escolar Primària al barri del Raval (Barcelona)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.

  Experiència

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
  Mínim 1 any d’experiència. 
  Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infants i les seves famílies  en desavantatge social.
  Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.
  Experiència de treball escolar i el coneixement de la llei educativa vigent.
  Experiència en realització d’adaptacions curriculars i plans educatius individualitzats.
   

  Competències

  Dinamisme i autonomia.
  Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumes en pràctiques.
  Competència en dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius
  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social
  Competència en intervenció i  suport a l'estudi amb infants de primària.
  Capacitat de treball en equip amb els centres educatius.
   

  Feina

  Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància.
  Coordinació amb direcció i equip de docents CEIPS del barri del Raval.
  Disseny  i seguiment de les activitats per a la millora de l’èxit escolar.
  Realització i supervisió de la programació  i de  les accions educatives.
  Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
  Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
  Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
  Coordinació amb entitats i la xarxa d’atenció a la infància.
   

  Horari
  30 hores
  Sou brut
  1323,52€
  Incorporació
  Contractació

  Immediata

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus