OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2212EESR

  Educador/a Servei Espai Socioeducatiu Secundària al Raval (Barcelona)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.

  Títol de monitor/a d’activitats de lleure.

  Experiència

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)

  Mínim 1 any d’experiència. 

  Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb i adolescents en desavantatge social.

  Experiència en intervenció amb  famílies en desavantatge social.

  Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.

  Experiència de treball escolar i el coneixement de la llei educativa vigent.

  Experiència en realització d’adaptacions curriculars i plans educatius individualitzats.

  Competències

  Dinamisme i autonomia.

  Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.

  Competència en dissenyar, planificar, realitzar i avaluar serveis socioeducatius.

  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades amb famílies i adolescents en situació de vulnerabilitat i/o risc social.

  Competència en intervenció i  suport a l'estudi amb adolescents.

  Capacitat de treball en equip amb els centres educatius.

  Feina

  Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància.

  Coordinació amb direcció i equip de docents CEIPS del barri del Raval.

  Disseny  i seguiment de les activitats per a la millora de l’èxit escolar.

  Realització i supervisió de la programació  i de  les accions educatives.

  Intervenció socioeducativa en grup i individualment.

  Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).

  Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.

  Coordinació amb entitats i la xarxa d’atenció a la infància.

  Coordinació i treball conjunt amb el centre educatiu.

  Horari
  20 hores
  Sou brut
  917.99
  Altres

   Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Correu electrònic de destí
  rh023@casaldelsinfants.org
  Referència
  2212EESR