OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2201ELR

  Orientador/a per al servei Làbora del barri del Raval (Barcelona)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Educació Social, Psicologia o altres estudis equivalents del camp social.

  Experiència

   

  • Experiència mínima d’un any en el treball amb persones en situació d’exclusió o risc d’exclusió social i laboral.
  • Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials principalment els relacionat amb els serveis de la ciutat de Barcelona.
  • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb persones en desavantatge social.
  • Coneixement general del context empresarial i social de la ciutat de Barcelona.
  • Coneixement del treball per competències.
  • Alt nivell de coneixement de l’entorn Google Workspace.
  • Alt nivell d’experiència en la gestió de base de dades i Excel.
  • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
  Competències
  • Habilitats comunicatives per tal d’ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció del/la interlocutor/a.
  • Treball en equip, per tal de generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte i el protagonisme de la persona.
  • Gestió emocional, per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic.
  • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
  • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
  • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
  • Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris d’acompanyament a la inserció laboral i social per persones en risc social.
  • Capacitat  per a la gestió i organització  d’itineraris d’acompanyament  laboral.
  • Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant d'imprevistos i incidències, mediació i resolució de conflictes.

   

  Feina
  • Acollida dels/les participants: dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al programa que es concreten en un compromís de participació.
  • Acompanyament a les persones per a la definició i execució del projecte professional: realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el desplegament d’un projecte professional propi.
  • Acompanyament a les persones durant el procés de recerca de feina: oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina (tant en el marc del propi programa com a través d’autocandidatura).
  • Identificació de necessitats en relació al banc de recursos que s’ofereix als/les participants: analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats de les persones ateses i participar activament en el disseny d’ajustos i propostes de millora.
  • Coordinació: promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el programa (serveis socials, equip tècnic, oficina tècnica làbora, altres recursos de ciutat, etc.) assegurant un nivell òptim de comunicació.
  Horari
  40 hores
  Sou brut
  1799,98€
  Incorporació
  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  2201ELR.pdf355.39 KB
  Eixos
  Seus
  Correu electrònic de destí
  rh007@casaldelsinfants.org
  Referència
  2201ELR