OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2111RPB

  Referent de famílies de la xarxa CaixaProinfància de Santa Coloma i Badalona

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en l’àmbit social, preferentment Treball Social.

  Experiència

  Mínim 1 any d’experiència. 
  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
  Domini Informàtic del paquet Office i experiència en aplicacions informàtiques de gestió de dades.
  Experiència laboral en atenció a infants i famílies en situació de risc, elaboració, seguiment i coordinació de plans de treball. 
  Experiència en el treball amb serveis socials i altres agents implicats en l’atenció integral a infants i famílies vulnerables.
   

  Competències

  Actitud oberta i empàtica
  Capacitat per establir relacions professionals i de confiança amb persones, famílies, grups, organitzacions i  comunitats
  Capacitat per prevenir i atendre situacions de crisi.
  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos.
  Capacitat de treballar en equip. 
  Dinamisme i autonomia.
  Alta capacitat de negociació i resolució de conflictes
  Alta capacitat organitzativa i de planificació. 
   

  Feina

  Elaboració i seguiment dels plans de treball a partir de l’anàlisi de necessitats, diagnòstic de vulnerabilitat i acords amb les famílies.
  Derivació de les famílies a les entitats prestadores dels serveis que requereixin, compartint el pla de treball, fent seguiment de la seva execució i avaluant-ne els resultats.
  Valoració, tramitació  i seguiment de prestacions de béns. 
  Gestió administrativa dels plans de treball i recursos de béns i serveis gestionats. 
  Informació i assessorament a les famílies dels recursos del territori (Badalona i Santa Coloma de Gramenet). 
  Participació en espais de xarxa i taules de treball territorials
  Treball conjunt amb el Coordinador de la Xarxa local i equip del Casal.

  Horari
  35 hores
  Sou brut
  1.574,98 €
  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Eixos
  Seus
  Correu electrònic de destí
  rh003@casaldelsinfants.org
  Referència
  2111RPB