OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2007TCR

  Tècnic/a de Gestió de Col·laboracions Públiques al Departament de Col·laboracions Institucionals (Barcelona)

  Tipus d'oferta de treball
  Formació
  Titulació universitària en Econòmiques, Sociologia, Ciències Polítiques o relacionades.
  Es valorarà altra formació addicional relacionada en l’àmbit social.
  Es valorarà coneixements bàsics sobre qüestions d’estrangeria i perspectiva de gènere.
  
  
  Experiència
  Experiència  en funcionament d’ONLs i  gestió de projectes socials.
  Experiència en funcions administratives relacionades en la gestió de projectes.
  Experiència en la presentació i seguiment de subvencions a l’Administració  pública i a entitats privades.
  Es valorarà experiència en gestió de projectes a nivell europeu.
  
  
  Competències

  Bàsics:
  Autonomia i elevada capacitat d'organització personal.
  Flexibilitat per l'assumpció de tasques i funcions diverses relacionades amb els projectes.
  Capacitat d’iniciativa i creativitat.
  Capacitat, disposició i flexibilitat per a treballar en equip i amb voluntariat.
  Alta capacitat d’adaptació. 
  Persona molt responsable i compromesa. 

  Tècnics
  Domini del cicle de gestió de projectes socials 
  Coneixement de les estructures i procediments habituals de funcionament de les administracions públiques en relació a les ONL
  Nivell de redacció, formulació i síntesi en català i castellà (nivell C). Es valorarà un nivell alt d’anglès (Advanced). 
  Domini del paquet ofimàtic OFFICE, principalment Excel i Word. 
  Capacitat per organitzar i classificar informació i arxius.
   

  Feina

  Sota la supervisió del responsable del Departament, el treball del tècnic consistirà en:


  Preparació completa de sol·licituds de subvenció a administracions públiques i entitats privades.
  Recerca de noves línies de finançament.
  Gestionar les  diferents fases dels processos de gestió del projecte (requeriments diversos, justificacions, preparació d’annexos, instàncies, etc.).
  Gestionar informació del projecte en bases de dades.
  Fer seguiment de contactes i relacions amb interlocutors tècnics i administratius de les administracions públiques relacionades amb el projecte.
  Suport en l’elaboració de materials diversos necessaris pel projecte (dossiers, formularis, memòries, informes de seguiment, etc.).
  Fer gestions telefòniques relacionades amb el projecte (generació de contactes, concertació de visites, etc.). 

  El treball es desenvolupa en un entorn de treball en equip i aprenentatge continuat. S’estimulen i accepten les iniciatives dels professionals. Es fomenta la millora i desenvolupament de les capacitats dels professionals. Es participa en el funcionament i evolució de l’Àrea.

  Horari
  40 hores
  Sou brut
  1.799,98€
  Incorporació
  Contractació

  INCORPORACIÓ Setembre 2020. Les entrevistes es realitzaran la 1a quinzena de setembre.

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
   

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus