OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2003TCR

  Tècnic/a de Gestió de Col·laboracions Públiques al Departament de Col·laboracions Institucionals (Barcelona)

  Busquem una persona per a incorporar-se al Departament de Col·laboracions Institucionals del Casal dels Infants. Necessitem una persona orientada a la recerca de subvencions i col·laboracions diverses i a la gestió del seguiment complet dels processos de col·laboració i finançament. Cal una persona proactiva, dinàmica, flexible, organitzada i eficient. Contribuirà a la generació i manteniment de projectes i serveis educatius i socials que beneficien a més de 6.000 persones cada any.

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Econòmiques, Sociologia, Ciències Polítiques o relacionades.
  Es valorarà altra formació addicional relacionada en l’àmbit social.
  Es valorarà coneixements bàsics sobre qüestions d’estrangeria i perspectiva de gènere.
   

  Experiència

  Experiència  en funcionament d’ONLs i  gestió de projectes socials.
  Experiència en funcions administratives relacionades en la gestió de projectes.
  Experiència en la presentació i seguiment de subvencions a l’Administració  pública i a entitats privades.
  Es valorarà experiència en gestió de projectes a nivell europeu.
   

  Competències

  Bàsics:
      Autonomia i elevada capacitat d'organització personal.
      Flexibilitat per l'assumpció de tasques i funcions diverses relacionades amb els projectes.
      Capacitat d’iniciativa i creativitat.
      Capacitat, disposició i flexibilitat per a treballar en equip i amb voluntariat.
      Alta capacitat d’adaptació. 
      Persona molt responsable i compromesa. 

  Tècnics
      Domini del cicle de gestió de projectes socials 
      Coneixement de les estructures i procediments habituals de funcionament de les administracions públiques en relació a les ONL
      Nivell de redacció, formulació i síntesi en català i castellà (nivell C). Es valorarà un nivell alt d’anglès (Advanced). 
      Domini del paquet ofimàtic OFFICE, principalment Excel i Word. 
      Capacitat per organitzar i classificar informació i arxius.
   

  Feina

  Sota la supervisió del responsable del Departament, el treball del tècnic consistirà en:

      Preparació completa de sol·licituds de subvenció a administracions públiques i entitats privades.
      Recerca de noves línies de finançament.
      Gestionar les  diferents fases dels processos de gestió del projecte (requeriments diversos, justificacions, preparació d’annexos, instàncies, etc.).
      Gestionar informació del projecte en bases de dades.
      Fer seguiment de contactes i relacions amb interlocutors tècnics i administratius de les administracions públiques relacionades amb el projecte.
      Suport en l’elaboració de materials diversos necessaris pel projecte (dossiers, formularis, memòries, informes de seguiment, etc.).
      Fer gestions telefòniques relacionades amb el projecte (generació de contactes, concertació de visites, etc.). 

  El treball es desenvolupa en un entorn de treball en equip i aprenentatge continuat. S’estimulen i accepten les iniciatives dels professionals. Es fomenta la millora i desenvolupament de les capacitats dels professionals. Es participa en el funcionament i evolució de l’Àrea.

  Horari
  40 hores
  Sou brut
  1.799,98 €
  Incorporació
  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus