OFERTA DE TREBALL

  REF.:

  Tècnic/a per Departament de Gestió i Desenvolupament de Persones i Voluntariat (Barcelona)

  Oferta de treball subjecte a la concessió i a les condicions de la subvenció de Joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya-TSF/1844/2019

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

   Titulació universitària en Psicologia, Pedagogia, Ciències del Treball o similar.

  Experiència

  Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i estar inscrit.

  Estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)

  Coneixements d’informàtica i de bases de dades ( Access).

  Competències

  Capacitat gestionar els procediments del Departament de Voluntariat i de Gestió i Desenvolupament de Persones.

  Capacitat per treballar en equips (voluntaris/es i/o contractats) i per treballar conjuntament amb d’altres departaments de l’entitat.

  Flexibilitat, treball en equip, empatia.

  Disponibilitat de desplaçament als diferents centres de l’entitat dins l’àrea metropolitana de Barcelona.

  Feina

  Aplicació dels processos de selecció (fonts de reclutament, entrevistes, assignacions,...).

  Suport en accions de participació i formació de persones.

  Dinamització de grups.

  Coneixement de tècniques de selecció.

  Execució de les accions pertinents relatives a la gestió del personal voluntari o contractat (seguiment, comunicació interna, formació inicial, acollida,...).

  Dinamització de les xarxes 2.0 per captació i difusió de les ofertes laborals i de les activitats de voluntariat.

  Tasques administratives pròpies del Departament i gestió de la  base de dades.

  Horari
  40 hores
  Sou brut
  1.588,22€
  Contractació

  Contracte en pràctiques de 6 mesos de durada del Programa de Garantia Juvenil d’Octubre 2019 a Abril 2020.

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus