OFERTA DE TREBALL

  REF.: 1903TCR

  Tècnic/a en màrqueting per a l’àmbit de Comunicació i Col·laboracions Ciutadanes

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Màrqueting, Publicitat o Comunicació.
  Valorable formació addicional en Fundraising.

  Experiència

  Experiència demostrable en funcions similars a les descrites, preferentment en Organitzacions no Lucratives
  Imprescindible nivell alt de domini del paquet ofimàtic OFFICE (Access, Excel)
  Imprescindible coneixement de CRM
  Valorable experiència en màrqueting, preferiblement en el tercer sector.
  Imprescindible nivell alt de català i castellà escrit. Capacitat i fluïdesa en la redacció de textos en els dos idiomes. Valorable domini de l’anglès.

  Competències

  Alta motivació per la captació de fons
  Alta orientació al resultat, atenció al detall y rigorositat
  Elevada motivació per les relacions interpersonals 
  Capacitat d’iniciativa i creativitat 
  Autonomia i responsabilitat
  Elevada capacitat d'organització personal 
  Capacitat de disseny, anàlisi, planificació i seguiment de tasques complexes
  Capacitat, motivació, disposició i flexibilitat per a treballar en equip i amb voluntariat 
   

  Feina

  Dins l’àmbit de Comunicació i Col·laboracions Ciutadanes, formarà part de l’equip de captació de fons privats per implementar i coordinar els processos de relació amb els diferents tipus de col·laboradors de l’entitat i realitzar els anàlisis necessaris per optimitzar les accions de màrqueting amb aquests públics.
  •    Planificar i implementar les accions de màrqueting relacional definides al Pla de Màrqueting
  •    Coordinar i desenvolupar les accions del Servei d’Atenció al donant. 
  •    Seleccionar els públics objectius i els canals per a cada acció de relació utilitzant les eines i estratègies d’analítica (CRM) per mesurar y optimitzar campanyes.
  •    Gestió de les campanyes al CRM (creació, segmentació, contactes)  i anàlisis del comportament i tendències de les persones i  col·laboradores.
  •    Analitzar els resultats de campanyes en els diferents canals per identificar noves oportunitats de captació/fidelització.
  •    Explorar y proposar nous canals, aplicacions tecnològiques y tendències de màrqueting per a detectar oportunitats de noves estratègies de captació y de relació amb col·laboradors/es actuals. 
  •    Elaborar informes de seguiment periòdic dels principals indicadors y resultats de les accions avaluant la seva eficàcia i impacte imprescindibles per a la presa de decisions.
  •    Donar suport a les iniciatives de relació amb donants i col·laboradors dels diferents departaments.

  Horari
  40 hores
  Sou brut
  1.764,69€
  Incorporació
  Contractació

  Immediata

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus