OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2012ESBR

  Tècnic/a sociolaboral pel servei Superant barreres

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

   

  Titulació universitària en Educació Social o estudis afins.

   

  Experiència

  Experiència mínima d’un any en el treball educatiu amb persones en risc social.

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

  Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb persones en desavantatge social

  Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials.
  Experiència en els sector de les cures.

  Alt nivell de coneixement de l’entorn Google Workspace.

  Competències

   

  Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.

  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.

  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb le xarxes locals dels territoris.

  Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris d’acompanyament a la inserció laboral i social per joves en risc social.

  Capacitat mobilitzar processos de participació i processos comunitaris.
  Capacitat relacional, de lideratge i de gestió d’equips de treball amb persones contractades, voluntàries i alumnes en pràctiques.

  Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant imprevistos i incidències, mediació i resolució de conflictes.

  Persona emprenedora, positiva, dinàmica, persuasiva i amb habilitats comunicatives.

  Coneixement de treball per competències.

   

  Feina

  Execució i avaluació de projectes socioeducatius per a persones en risc social.

  Executar  Itineraris Personals d’acompanyament amb avaluació de resultats.

  Coordinació i treball en xarxa amb projectes, serveis i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals del territori.

  Treballar la formació de l’entorn laboral d’assistents personals a través d’accions socioeducatives i estratègies pedagògiques actives i participatives.

  Programar i dinamitzar accions socioeducatives i dinàmiques de grup.

  Coordinació amb empreses.

  Horari
  30h setmanals de dilluns a divendres. Flexibilitat horària per activitats ocasionals en caps de setmana, a compensar al còmput anual d’hores.
  Sou brut
  1.349,99 € brutos mensuales por 12 pagas.
  Incorporació
  Contractació

   la durada del contracte és fins Juliol 2021.

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.                                                                 

  Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció                                                                                  

  No es podran respondre consultes particulars o específiques.                                                               

  Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.                                                                           

  Només es donarà resposta als candidats entrevistats

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Eixos
  Seus