OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2102TGC

  Tècnic/a Superior de Gestió del Coneixement

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària, preferentment en l’àmbit social.

  Es valorarà estudis d’especialització en intervenció socioeducativa amb infants, joves i/o famílies, i/o en disseny i avaluació de projectes i sistemes de qualitat.

  Experiència

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

  Domini Informàtic del paquet Office i experiència en aplicacions informàtiques de gestió de dades.

  Experiència en intervenció directa amb població en situació de risc social

  Expertesa teòrica i metodològica en projectes d’intervenció socioeducativa amb persones en situació de vulnerabilitat i/o risc social

  Competències

  Capacitat per a trobar, relacionar i estructurar informació provinent de diverses fonts, integrar idees i coneixements

  Comunicació eficaç, oral i escrita

  Elevada capacitat d’Organització i Planificació

  Orientació a resultats

  Capacitat per dinamitzar processos i grups de treball

  Treball en equip i col·laboració

  Dinamisme, iniciativa i innovació

  Feina

  Millorar, elaborar i implementar guies, procediments i eines d’avaluació sobre l’atenció a la infància, família i joves en risc duta a terme a l’entitat.

  Acompanyar els equips educatius en la implementació del model d’atenció a les persones de l’entitat i dels programes transversals.

  Planificar, acompanyar i dirigir processos d’intercanvi i construcció de coneixement i d’innovació.

  Treballar col·laborativament amb responsables de projectes i altres departaments.

  Proporcionar suport als encàrrecs propis de la Direcció Tècnica.

  Horari
  40 hores
  Sou brut
  2.038,06€
  Incorporació
  Contractació

  Contracte laboral vinculat a una substitució per maternitat (previsió fins desembre 2021)

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Eixos