OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2012EEFS

  Terapeuta familiar pel Casal Familiar

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Psicologia i/o estudis afins .

  Màster en teràpia familiar. Reconegut i acreditat per la Federació Espanyola d’Associacions de Terapeutes Familiars (FEAFT)

  Experiència

  Mínim 3 anys d’experiència.

  Experiència en intervenció amb  famílies en desavantatge social.

  Experiència en acompanyament terapèutic familiar

  Experiència en acompanyament socioeducatiu en competències parentals a nivell grupal i individual

  Experiència en disseny, execució i avaluació de projecte comunitaris

  Experiència en el l’acompanyament en competències parentals a través de processos grupals i individuals.

  Experiència i/o capacitat de treball en clau comunitària.

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

  Competències

  Capacitat d’elaborar i mobilitzar processos d’acompanyament terapèutic a nivell familiar.

  Capacitat d’elaborar i mobilitat processos socioeducatius d’acompanyament en competències parentals a nivell grupal i individual

  Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar projectes socioeducatius comunitaris amb famílies

  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) d’intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.

  Capacitat de mobilitzar processos de participació i processos comunitaris amb famílies

  Competència en coordinació d’equips amb contractats, voluntariat i alumnes en pràctiques.

  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat del    territori

  Capacitat relacional i de comunicació.

  Dinamisme i autonomia.

  Feina

  Elaboració, aplicació i avaluació de processos socioeducatius amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social, tant individuals com grupals

  Acompanyament socioeducatiu a les famílies: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).

  Treball del vincle pares-fills, acompanyament a la parentalitat positiva

  Acompanyament terapèutic.

  Direcció, realització i supervisió de la programació  i de  les accions educatives grupals tant amb infants com amb adults.

  Coordinació d’equip educatiu (contractat, voluntariat i pràctiques).

  Horari
  20 h setmanals. Ocasionalment treball en cap de setmana, a compensar amb el còmput anual d’hores.
  Sou brut
  1.019,03 € brutos mensuales por 12 pagas. (Categoría de Educador / a Especializado / a)
  Incorporació
  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.                                            

  Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció                                                                                  

  No es podran respondre consultes particulars o específiques.                                                               

  Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.                                                                           

  Només es donarà resposta als candidats entrevistats.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus