Gestió

OFERTA DE TREBALL

REF.:

Coordinador/a de xarxa local d’atenció a la infància vinculada al programa Caixa ProInfància (Barcelona i St. Adrià de Besòs)

Coordinador/a de xarxa local d’atenció a la infància vinculada al programa Caixa ProInfància (Barcelona i St. Adrià de Besòs)

OFERTA DE TREBALL

REF.:

Direcció Tècnica

Direcció Tècnica

Busquem una persona per formar part de l’equip directiu del Casal, com a responsable del procés de gestionar el coneixement, innovar i desenvolupar tendències emergents de l’entitat. La Direcció tècnica té l’objectiu de que els Serveis, programes i projectes que desenvolupa el Casal es prestin d'acord els millors coneixements tècnics disponibles (guies, metodologies...) segons els valors de l'entitat, que s’actualitzen d’acord amb l’aparició de noves tendències reconegudes.