Avantatges fiscals

  AVANTATGES FISCALS

  La solidaritat es tradueix en una desgravació fiscal més important

  D’acord a la la modificació de la Llei 49/2002 d’Incentius Fiscals al Mecenatge, que va entrar en vigor l’1 de gener del 2015, us podreu beneficiar de interessants beneficis fiscals per les vostres donacions.

  Si ets un ciutadà o ciutadana:

  • Per les donacions fins als 150€ anuals, recuperaràs el 75%.
  • Per tot el que donis a partir dels 150€ anuals, et tornaran el 30%.
  • Si fa 3 anys o més que fas aportacions al Casal dels Infants, et tornaran el 35%.
  • I si resideixes a Catalunya, et pots beneficiar d'un 15% addicional*

  En total, fins un 90% per als primers 150 euros de donació anual durant el primer any per als residents a Catalunya.

  Si sou empresa

  • Per les donacions en general recuperareu el 35%.
  • Si ens els dos darrers exercicis heu donat al Casal dels Infants (un import igual o superior a l’exercici anterior) recuperareu el 40%.

   

  * L’Associació Casal dels Infants està inscrita al Registre d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana. Les donacions efectuades a aquestes entitats donen dret a una deducció en l’IRPF del 15%, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonómica.