LLEGATS SOLIDARIS

El teu compromís amb els infants i joves en situació de més vulnerabilitat continuarà en el temps, convertint-se en oportunitats de futur

LLEGATS SOLIDARIS

El teu compromís amb els infants i joves en situació de més vulnerabilitat continuarà en el temps, convertint-se en oportunitats de futur

SABIES QUE EL TEU COMPROMÍS SOLIDARI POT PERDURAR EN EL TEMPS?

El teu compromís amb els infants i joves en situació de més vulnerabilitat pot continuar en el temps, i transformar-se en oportunitats de futur.

Acompanya els somnis i projectes dels nens i nenes que ho tenen més difícil
perquè puguin trencar el cercle de la pobresa.

VULL MÉS INFORMACIÓ

PER QUÈ FER UN LLEGAT SOLIDARI?

Fer un llegat solidari al Casal dels Infants et compromet generosament en el temps amb els infants, joves i famílies que més pateixen la desigualtat a la nostra societat

Encara queda molt a fer per arribar a construir una societat capaç d’oferir a tots els seus infants i joves les mateixes oportunitats de desenvolupament i futur.

Afegint el Casal dels Infants al teu testament, el teu compromís i la teva solidaritat perduraran en el temps.

Tot l’import del teu llegat anirà
destinat a garantir el desenvolupament

de la nostra acció social

El teu llegat solidari en cap cas
perjudicarà els teus hereus

És important deixar un testament,
perquè del contrari, la llei diu qui té
dret a heretar

PREGUNTES FREQÜENTS

Què és un llegat?

Un llegat és una forma de successió que consisteix a deixar a una o diverses persones, físiques o jurídiques, com a successora o successores a títol particular. Això vol dir que podran rebre béns concrets o determinats, com per exemple, un cotxe, una obra d’art o una quantitat de diners. El valor dels béns llegats mai pot superar el de la legítima que correspon als hereus forçosos.

Pot llegar qualsevol persona que tingui capacitat per testar, és a dir, tothom als qui la llei no els hi prohibeixi, com per exemple els menors de 14 anys. Pot acceptar el llegat, tothom. Això inclou a organitzacions no lucratives com el Casal dels Infants.

Qui són els hereus forçosos?

Són hereus forçosos, en primer lloc, els fills i descendents (nets o netes) i, si no n’hi ha, els pares i ascendents (avis i àvies). El cònjuge heretarà de la forma que s’estableixi legalment.

La llei els reconeix el seu dret a heretar, com a mínim, un quart del patrimoni de la persona difunta, anomenat la legítima.

Què passa si no faig testament?

Si no hi ha hereus o testament, la llei designarà l’ordre de successió seguint l’ordre del parentesc amb parents més o menys propers. En el cas de la falta d’existència de parents més o menys propers. En el cas que no existeixin i tampoc es faci testament, els béns passen a disposició de l’Estat.

Quins béns puc donar al meu testament al Casal dels Infants?

Pots donar al Casal dels Infants qualsevol tipus de béns o drets patrimonials. Per exemple, béns immobles, valors financers o diners.

Què farà el Casal dels Infants amb el meu llegat?

El teu llegat contribuirà a construir un futur millor per a molts infants, joves i famílies que es troben en situacions de vulnerabilitat econòmica i social.

El teu llegat anirà destinat a garantir la continuïtat dels nostres 50 programes socioeducatius orientats a oferir oportunitats educatives que enforteixen el desenvolupament i impulsen el seu futur dels infants i joves.

El teu llegat solidari és una oportunitat de futur per a molts d’ells i elles.

Hi ha beneficis fiscals per incloure el Casal dels Infants al teu testament?

El Casal dels Infants no està subjecte a l’Impost de Successions. En tractar-se d’una organització no lucrativa declarada d’utilitat pública, els ingressos que rep d’herències i llegats estan exempts de l’impost de societats. Per tant, la teva donació arribarà de forma íntegra als infants, joves i famílies.

Com puc incloure al Casal dels Infants al meu testament?

Per poder incloure al Casal dels Infants al teu testament, l’has de nomenar com a beneficiari d’una herència o llegat en fer el teu testament davant de notari.

Hauràs d’especificar les següents dades:

Denominació o raó social: CASAL DELS INFANTS PER A L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

Domicili Social: JUNTA DE COMERÇ, 16 08001, BARCELONA

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

També pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant al 933 170 013 o enviant un mail a rortega@casaldelsinfants.org

Què pots fer tuLlegats solidaris