Infants i adolescents

Acompanyament diari per als nens i nenes
que pateixen la desigualtat.

Infants i adolescents

En barris que concentren situacions de desigualtat, acompanyem nens i nenes amb un temps de lleure educatiu, de reforç escolar diari adaptat a la situació de cada infant per lluitar contra el fracàs escolar i per a la millora de les seves capacitats personals i socials.

Tots els nens i nenes, tinguin la dificultat que tinguin, han de tenir al seu abast suport i atencions educatives específiques que els permetin seguir el ritme. L’aprenentatge no depèn únicament del què passa dins de les aules, sinó de la relació entre el què passa a dins i el què passa a fora dels centre educatius.

A les tardes, els caps de setmana i durant les vacances, construïm espais de seguretat i confiança perquè trobin referents positius i puguin continuar aprenent i desenvolupant-se, fomentant la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles. Els obrim portes perquè descobreixin els seus interessos i potenciem el seu desenvolupament com a persones.

CENTRE OBERT INFANTIL

Al Centre Obert Infantil acompanyem integralment infants de 3 a 12 anys, en grups d’edat diferenciats, i les seves famílies, segons les necessitats que detectem a cada barri, per a prevenir i intervenir en situacions de risc.

Ho fem a partir de plans educatius individualitzats, amb els que abordem les situacions de fragilitat familiar a través de l’acompanyament i el reforç escolar, el joc, els hàbits de salut, treballant especialment amb les mares i pares, amb una especial atenció a la coordinació amb les escoles i els serveis públics i recursos dels barris.

El Raval

 – 

Salt

 – 

Badalona

 –

Santa Coloma de Gramenet

 

“Cada any 360 infants i les seves famílies reben un acompanyament integral orientat a reforçar el seu desenvolupament escolar i emocional.”

CENTRE OBERT ADOLESCENT

L’adolescència és una etapa vital complexa, de molts canvis i de relacions molt intenses. Els nois i les noies necessiten un entorn familiar i social estable, que els permeti afrontar els canvis amb autonomia, independència i seguretat.

Al Centre Obert Adolescent oferim a les noies i nois, d’entre 12 i 16 anys, una atenció socioeducativa individualitzada, integral i intensiva, amb l’objectiu de prevenir i intervenir en les situacions de risc. Les noies i els nois reforcen les seves habilitats personals, relacionals i d’aprenentatge, a partir de la participació en activitats lúdiques i formatives. Fomentant també les capacitats dels pares i mares per donar suport al creixement dels seus fills i filles, dotant-los de recursos i eines educatives.

“375 adolescents i les seves famílies reben atenció des d’un enfocament integral i preventiu sobre les situacions de risc.”

CENTRE OBERT ADOLESCENT

L’adolescència és una etapa vital complexa, de molts canvis i de relacions molt intenses. Els nois i les noies necessiten un entorn familiar i social estable, que els permeti afrontar els canvis amb autonomia, independència i seguretat.

Al Centre Obert Adolescent oferim a les noies i nois, d’entre 12 i 16 anys, una atenció socioeducativa individualitzada, integral i intensiva, amb l’objectiu de prevenir i intervenir en les situacions de risc. Les noies i els nois reforcen les seves habilitats personals, relacionals i d’aprenentatge, a partir de la participació en activitats lúdiques i formatives. Fomentant també les capacitats dels pares i mares per donar suport al creixement dels seus fills i filles, dotant-los de recursos i eines educatives.

“375 adolescents i les seves famílies reben atenció des d’un enfocament integral i preventiu sobre les situacions de risc.”

CENTRE SOCIOEDUCATIU

Acompanyem integralment infants i adolescents de 3 a 16 anys, en grups d’edat diferenciats, i les seves famílies, segons les necessitats que detectem a cada barri, per a prevenir i intervenir en situacions de risc.

Es funciona, com en els centres oberts, a partir de plans educatius individualitzats, amb els que abordem les situacions de fragilitat familiar a través de l’acompanyament i el reforç escolar, el joc, els hàbits de salut, treballant especialment amb les mares i pares, amb una especial atenció a la coordinació amb les escoles i els serveis públics i recursos dels barris.

“Els Centres Socioeducatius no estan dotats dels mateixos recursos que els centres oberts però atenen de manera similar infants i adolescents amb alt nivell de vulnerabilitat. Lluitem perquè puguin esdevenir Centres Oberts.”

ESPAI SOCIOEDUCATIU: REFORÇ ESCOLAR DESPRÉS DE L’ESCOLA

La tasca de les escoles i dels instituts és essencial per a l’educació dels infants i joves, però sovint necessita d’un reforç en els casos d’aquells alumnes que, per la seva situació personal i familiar, tenen dificultats per seguir amb normalitat el ritme del curs. Moltes escoles dels barris on actuem estan obertes a la comunitat i col·laboren implicant l’entorn, oferint un espai obert al barri, també fora de l’horari escolar, esdevenint així, us espai educatiu privilegiat.

De la mà d’aquestes escoles, aconseguim un espai per a l’èxit escolar dels seus alumnes amb qui treballem cada dia, quan acaba l’escola. El projecte Entorn Escolar està dirigit a infants i adolescents de 6 a 16 anys. En el cas dels més petits es treballa sobretot a través d’accions de reforç en els aprenentatges i altres activitats de suport a l’escolarització, involucrant les famílies. En el cas dels alumnes de secundària, es tracta de prevenir el fracàs escolar, potenciant les seves expectatives, i incrementant les habilitats i competències socials per millorar la convivència i les xarxes de suport del seu entorn.

“547 alumnes de primària i secundària i les seves famílies compten amb suport i reforç escolar per a seguir el ritme a l’escola.”

ESPAI SOCIOEDUCATIU: REFORÇ ESCOLAR DESPRÉS DE L’ESCOLA

La tasca de les escoles i dels instituts és essencial per a l’educació dels infants i joves, però sovint necessita d’un reforç en els casos d’aquells alumnes que, per la seva situació personal i familiar, tenen dificultats per seguir amb normalitat el ritme del curs. Moltes escoles dels barris on actuem estan obertes a la comunitat i col·laboren implicant l’entorn, oferint un espai obert al barri, també fora de l’horari escolar, esdevenint així, us espai educatiu privilegiat.

De la mà d’aquestes escoles, aconseguim un espai per a l’èxit escolar dels seus alumnes amb qui treballem cada dia, quan acaba l’escola. El projecte Entorn Escolar està dirigit a infants i adolescents de 6 a 16 anys. En el cas dels més petits es treballa sobretot a través d’accions de reforç en els aprenentatges i altres activitats de suport a l’escolarització, involucrant les famílies. En el cas dels alumnes de secundària, es tracta de prevenir el fracàs escolar, potenciant les seves expectatives, i incrementant les habilitats i competències socials per millorar la convivència i les xarxes de suport del seu entorn.

“547 alumnes de primària i secundària i les seves famílies compten amb suport i reforç escolar per a seguir el ritme a l’escola.”

UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA: L’ESO AL CASAL DELS INFANTS

La feina del Casal dels Infants al costat de les escoles és clau perquè moltes noies i nois amb dificultats d’adaptació a l’entorn escolar puguin arribar a tenir oportunitats per superar les seves dificultats, i assolir l’autonomia i maduresa, que els calen per afrontar la vida educativa i laboral amb garanties.

L’Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) treballa per millorar les seves competències acadèmiques, personals i socials, a partir d’una intervenció integral i personalitzada que combat l’absentisme i el rebuig escolar i incrementa en els joves les expectatives d’èxit, que els motiven en el seu projecte formatiu.

“15 alumnes de diferents instituts de Barcelona han cursat l’ESO a la Unitat d’Escolarització Compartida del Casal dels Infants.”

ACCIÓ FORMATIVA: ESPAI DE FORMACIÓ ADAPTADA DURANT L’ESO

Col·laborem amb els instituts del barri, en horari lectiu, treballant amb aquells alumnes en risc de fracàs o abandonament perquè recuperin el ritme i puguin finalitzar el cicle de secundària. A través del projecte Adaptació Formativa complementem l’acció educativa dels instituts en espais i activitats diferents, en petit grup, per a treballar els mateixos continguts que a l’aula però d’una manera més activa i participativa per guanyar la motivació i l’interès dels nois i noies que necessiten un suport per no rendir-se.

“144 alumnes dels instituts del barri del Raval participen d’unes hores lectives al Casal dels Infants, adaptades al seu ritme i moment personal per motivar-se i no abandonar els estudis.”

ACCIÓ FORMATIVA: ESPAI DE FORMACIÓ ADAPTADA DURANT L’ESO

Col·laborem amb els instituts del barri, en horari lectiu, treballant amb aquells alumnes en risc de fracàs o abandonament perquè recuperin el ritme i puguin finalitzar el cicle de secundària. A través del projecte Adaptació Formativa complementem l’acció educativa dels instituts en espais i activitats diferents, en petit grup, per a treballar els mateixos continguts que a l’aula però d’una manera més activa i participativa per guanyar la motivació i l’interès dels nois i noies que necessiten un suport per no rendir-se.

“144 alumnes dels instituts del barri del Raval participen d’unes hores lectives al Casal dels Infants, adaptades al seu ritme i moment personal per motivar-se i no abandonar els estudis.”

RAI-ESO: ESPAI DE REFORÇ ESCOLAR I MENJADOR PER ALUMNES D’ESO

En iniciar l’ESO desapareixen les beques menjador als infants i joves degut a l’horari intensiu dels instituts i del conseqüent tancament de les cantines escolars. Aquesta falta d’ajudes perjudica greument aquells alumnes més vulnerables, que fins al moment havien estat rebent l’ajuda, i que continuen en la mateixa situació familiar i social.

Desenvolupem el programa de la Fundació Probitas: Reforç d’Alimentació Infantil a l’ESO (RAI-ESO), amb la finalitat de tornar a oferir un àpat nutritiu al dia als infants i joves de secundària que ho necessiten, i assegurar-los-hi un espai de protecció cada migdia on realitzin activitats sòcio-educatives, d’esport i reforç escolar.

“80 alumnes dels instituts de Salt i Santa Coloma de Gramenet compten amb un espai cada migdia de menjador i activitats de reforç educatiu.”

VACANCES AL CASAL DELS INFANTS

En les èpoques de vacances escolars, els infants i joves tenen moltes hores lliures que es transformen en més vida de carrer, fugint dels pisos petits, incrementant els moments de tedi i avorriment. Moltes famílies no tenen la possibilitat de conciliar les vacances dels seus fills i filles amb les seves feines, ni recursos per sortir del seu entorn. Desgraciadament, els seus barris, espais amb més possibilitats en altres moments de l’any, es transformen en entorns que ofeguen.

Al Casal dels Infants, per Nadal, Setmana Santa i sobretot, els llargs mesos d’estiu, no tanquem per vacances. Som oberts cada dia, més hores, amb un esforç extraordinari per garantir vacances educatives i divertides per als infants i adolescents dels barris on actuem. Perquè creiem que tots els nenes i nenes tenen dret a unes vacances lúdiques i educatives. Perquè les vacances són un dret i no un luxe, a gaudir per trencar amb la rutina, per fer nous amics i amigues, per fer excursions, anar a la natura, sortir de l’entorn, descobrir llocs nous, conviure i compartir projectes comuns.

“Fins a 1.600 nens, nenes i joves van gaudir de les activitats d’Estiu al Casal dels Infants.”

VACANCES AL CASAL DELS INFANTS

En les èpoques de vacances escolars, els infants i joves tenen moltes hores lliures que es transformen en més vida de carrer, fugint dels pisos petits, incrementant els moments de tedi i avorriment. Moltes famílies no tenen la possibilitat de conciliar les vacances dels seus fills i filles amb les seves feines, ni recursos per sortir del seu entorn. Desgraciadament, els seus barris, espais amb més possibilitats en altres moments de l’any, es transformen en entorns que ofeguen.

Al Casal dels Infants, per Nadal, Setmana Santa i sobretot, els llargs mesos d’estiu, no tanquem per vacances. Som oberts cada dia, més hores, amb un esforç extraordinari per garantir vacances educatives i divertides per als infants i adolescents dels barris on actuem. Perquè creiem que tots els nenes i nenes tenen dret a unes vacances lúdiques i educatives. Perquè les vacances són un dret i no un luxe, a gaudir per trencar amb la rutina, per fer nous amics i amigues, per fer excursions, anar a la natura, sortir de l’entorn, descobrir llocs nous, conviure i compartir projectes comuns.

“Fins a 1.600 nens, nenes i joves van gaudir de les activitats d’Estiu al Casal dels Infants.”

Entrades relacionades

Què femAjudar als infants i adolescents