Al Marroc

Col·laborem amb associacions locals
per a generar oportunitats als barris més desfavorits

Al Marroc

Treballem als barris més desafavorits de Tànger i Casablanca per millorar les oportunitats d’infants, joves, famílies i dones, conjuntament amb 16 associacions locals que comparteixen l’objectiu de millorar el present i les oportunitats de futur de les persones més desafavorides.

Acompanyem les associacions locals per reforçar el seu funcionament intern i la sostenibilitat de la seva intervenció comunitària, generant propostes d’acció social conjuntes que incideixen positivament en les vides dels infants, joves, famílies i, especialment, de les dones com a motor de transformació social. Tot aixó, en aliança amb institucions, empreses i fundacions, també locals, que amb el suport contribueixen a fer-ho possible.

REFORÇ EDUCATIU DELS INFANTS I APODERAMENT DE LES DONES

OPORTUNITATS PER ALS JOVES CONTRA L’EXCLUSIÓ

Millorem les oportunitats laborals dels joves i adults en situació de vulnerabilitat, formant i orientant les persones perquè tinguin una oportunitat de feina digna i la puguin aprofitar. Des del projecte INCORPORA, de l’Obra Social La Caixa, treballem amb una xarxa de 17 associacions i 216 empreses col·laboradores que s’impliquen per generar més i millors oportunitats de treball per a joves.

A través del Programa DAPP, contribuïm a la millora de les perspectives de més de 1400 joves, noies i nois, reforçant la participació i la integració social, així com també les perspectives de feina. Promovem l’educació en drets humans i ciutadania dels joves en situació de risc de Tanger i Casablanca, a través d’un model de intervenció educatiu innovador basat en el cinema social, que es tradueix en el Festival de Cinema Social TANJAZOOM.

 “Treballem amb les associacions locals per l’empoderament i l’autonomia de fins a 650 joves en risc.”

 

RASSIF inicia l’any 2019 el treball per millorar les condicions de vida dels infants altament vulnerables dels carrers de Tànger, promovent la protecció dels infants candidats a l’emigració precoç presents a la ciutat. A partir de l’elaboració d’un diagnòstic sobre el context dels menors marroquins durant el seu procés migratori, hem millorat el coneixement de les seves necessitats i les estratègies d’inclusió a dur a terme tant al Marroc com a Catalunya per començar a intervenir-hi.

 “Hem començat a acompanyar 65 nois que somien en migrar a Europa però que malviuen als carrers de Tànger”

Millorem les oportunitats laborals dels joves i adults en situació de vulnerabilitat, formant i orientant les persones perquè tinguin una oportunitat de feina digna i la puguin aprofitar. Des del projecte INCORPORA, de l’Obra Social La Caixa, treballem amb una xarxa de 17 associacions i 216 empreses col·laboradores que s’impliquen per generar més i millors oportunitats de treball per a joves.

A través del Programa DAPP, contribuïm a la millora de les perspectives de més de 1400 joves, noies i nois, reforçant la participació i la integració social, així com també les perspectives de feina. Promovem l’educació en drets humans i ciutadania dels joves en situació de risc de Tanger i Casablanca, a través d’un model de intervenció educatiu innovador basat en el cinema social, que es tradueix en el Festival de Cinema Social TANJAZOOM.

 “Treballem amb les associacions locals per l’empoderament i l’autonomia de fins a 650 joves en risc.”

 

RASSIF inicia l’any 2019 el treball per millorar les condicions de vida dels infants altament vulnerables dels carrers de Tànger, promovent la protecció dels infants candidats a l’emigració precoç presents a la ciutat. A partir de l’elaboració d’un diagnòstic sobre el context dels menors marroquins durant el seu procés migratori, hem millorat el coneixement de les seves necessitats i les estratègies d’inclusió a dur a terme tant al Marroc com a Catalunya per començar a intervenir-hi.

 “Hem començat a acompanyar 65 nois que somien en migrar a Europa però que malviuen als carrers de Tànger”

REFORÇ DE LA COHESIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA

Treballem a Tànger per a promoure l’accés als drets dels veïns i veïnes dels barris més desafavorits. Enfoquem la nostra actuació al dret a l’educació sense discriminació i en igualtat de condicions; al dret a la salut, a la informació sanitària i a l’atenció dels i les joves amb relació a les drogues i a la sexualitat; i, al dret de les dones a una feina digne i en condicions legals.

Ho fem gràcies al treball conjunt amb tres associacions comunitàries locals, a través del projecte KALIMAT, que promou el reforç de la cohesió social i la capacitat d’incidència colectiva de la societat civil de Tànger. I amb el suport d’altres organitzacions en l’estratègia d’incidència i comunicació del projecte.

 

“3.000 persones dels barris desfavorits de Tànger podran fer valer els seus drets a l’educació, la informació sanitària de prevenció i a un treball digne, gràcies al treball conjunt amb les organitzacions locals.”

Què femAjudar al marroc