AVANTATGES FISCALS

La solidaritat es tradueix en una desgravació fiscal més important

D’acord a la la modificació de la Llei 49/2002 d’Incentius Fiscals al Mecenatge, que va entrar en vigor l’1 de gener del 2015, us podreu beneficiar de interessants beneficis fiscals per les vostres donacions.

Si ets un ciutadà

Si ets un ciutadà o ciutadana:

  • Per les donacions fins als 150€ anuals, recuperaràs el 80%.
  • Per tot el que donis a partir dels 150€ anuals, et tornaran el 35%.
  • Si fa 3 anys o més que fas aportacions al Casal dels Infants, d’un import igual o superior al de l’any anterior, et tornaran el 40%.
  • I si resideixes a Catalunya, et pots beneficiar d’un 15% addicional*

En total, fins un 95% per als primers 150 euros de donació anual per als residents a Catalunya.

Si sou empresa

  • Per les donacions en general recuperareu el 35%.
  • Si ens els dos darrers exercicis heu donat al Casal dels Infants (un import igual o superior a l’exercici anterior) recuperareu el 40%.

* L’Associació Casal dels Infants està inscrita al Registre d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana. Les donacions efectuades a aquestes entitats donen dret a una deducció en l’IRPF del 15%, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonómica.

Què pots fer tuAvantatges fiscals