Petita infància i famílies

Treballem amb les famílies per generar entorns de confiança i seguretat per als més petits

Petita infància i famílies

La pobresa que viuen moltes famílies les debilita i no els permet oferir el benestar material ni emocional que necessiten els seus fills i filles. L’angoixa per poder tirar endavant deixa poc marge per tenir moments tranquils per centrar-se en l’educació i el creixement dels nens i nenes. Això genera dinàmiques familiars i socials amb conseqüències que van en detriment del desenvolupament dels infants, com l’empitjorament de les relacions personals, tensió, desmotivació i aïllament.

La família és el nucli central de l’estabilitat i les oportunitats dels infants. El grau d’implicació, interès i acompanyament de les mares i dels pares en l’educació dels seus fills i filles té efectes decisius en les seves trajectòries educatives. Apropar la família i que participi activament dels processos d’aprenentatge que fan els infants és clau.

VINCLES: ESPAIS MATERNO-INFANTILS DE CRIANÇA I SUPORT

Els espais materno-infantils busquen enfortir els vincles de les mares amb els seus fills i filles. I els de la família amb la comunitat del barri per iniciar, amb seguretat i confiança, aquesta etapa de la vida que, en el cas de les mares i petits que hi participen, pot ser de gran vulnerabilitat.

Els oferim suport enfocat principalment a la criança saludable física i emocional dels infants entre 0 i 3 anys, en el coneixement dels recursos públics, socials, sanitaris i educatius que tenen el seu abast i per reforçar la solidaritat i la companyonia entre les mares, que viuen situacions similars, un dels aspectes fonamentals d’aquest projecte. La xarxa de relació que poden teixir entre elles la tindran per ajudar-se durant molt temps.

“Més de 490 nadons i les seves mares enforteixen, cada any, els seus vincles dins un espai de suport i
aprenentatge.”

PROGRAMA PROINFÀNCIA DE L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA

El programa CaixaProinfància impulsa el desenvolupament dels més petits, facilitant-los l’accés a entorns educatius que els aportin referents sòlids per al futur. Les seves xarxes de suport fan possible el reforç educatiu i l’equipament escolar; les places en centres oberts i campaments i activitats d’estiu així com serveis maternoinfantils i tallers de parentalitat positiva. A més, donen suport a les famílies perquè puguin garantir un nivell de benestar físic i psíquic òptim als seus fills i filles amb suport en l’alimentació i higiene infantil; ulleres i audiòfons i suport psicològic. A més a més, coordinem les ajudes per a una xarxa d’entitats beneficiàries del programa formada per 20 entitats i serveis socials de 12 municipis.

“Durant el 2019, hem gestionat ajudes per 1.340 famílies. Gran part de les quals es concentren en places d’acompanyament diari en centres oberts, de reforç escolar, casal d’estiu i colònies.”

PROGRAMA PROINFÀNCIA DE L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA

El programa CaixaProinfància impulsa el desenvolupament dels més petits, facilitant-los l’accés a entorns educatius que els aportin referents sòlids per al futur. Les seves xarxes de suport fan possible el reforç educatiu i l’equipament escolar; les places en centres oberts i campaments i activitats d’estiu així com serveis maternoinfantils i tallers de parentalitat positiva. A més, donen suport a les famílies perquè puguin garantir un nivell de benestar físic i psíquic òptim als seus fills i filles amb suport en l’alimentació i higiene infantil; ulleres i audiòfons i suport psicològic. A més a més, coordinem les ajudes per a una xarxa d’entitats beneficiàries del programa formada per 20 entitats i serveis socials de 12 municipis.

“Durant el 2019, hem gestionat ajudes per 1.340 famílies. Gran part de les quals es concentren en places d’acompanyament diari en centres oberts, de reforç escolar, casal d’estiu i colònies.”

CASAL FAMILIAR

Al Casal Familiar moltes famílies troben l’orientació i el suport que necessiten en moments de crisi o fragilitat. Som al costat de les mares i els pares perquè s’enforteixin i puguin ser referents en l’educació dels seus fills i filles.

Al Casal Familiar troben acompanyament i orientació en tots aquells temes que els puguin facilitar millorar la seva situació: en la recerca de feina; en la comprensió del sistema educatiu; en tràmits diversos i en l’assessorament legal sobre els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes (família, habitatge, regularització…). I troben, sobretot, un espai de reconeixement i suport, on fan relació amb altres famílies i participen de la vida comunitària del seu barri.

“Més de 665 mares i pares i els seus infants reben,
cada any, acompanyament per enfortir la família als
Casals Familiars.”

Entrades relacionades

Què femAjudar en la petita infància i famílies