Per què és important l’acompanyament educatiu?

12/04/2023

Tots els nens i nenes van a l’escola o a l’institut, però no tots i totes tenen els mateixos recursos, eines o facilitats per seguir el ritme de la resta de la classe i dels continguts del que marca el currículum escolar. L’acompanyament acadèmic i a l’aprenentatge és una eina per acompanyar de manera més individualitzada a cada alumne i alumna i, així, intentar garantir-los un ensenyament en igualtat de condicions que resulti en l’èxit educatiu. 

 

Què és l’acompanyament educatiu? 

Es pot definir  l’acompanyament educatiu com aquella “activitat d’assessorament que fa un tutor o tutora amb un alumne quan aquest té alguna dificultat o vol aprofundir en un tema o una assignatura”, segons el portal Termcat, el Diccionari d’educació elaborat pel TERMCAT i el Departament d’Educació. 

En algunes ocasions, quan s’acompanya a infants i adolescents en situació de risc d’exclusió social, l’acompanyament educatiu s’ajunta amb l’acompanyament social. Aquest últim és el més estès i amb més tradició, i es basa a treballar amb persones i grups que tenen dificultats per aconseguir la seva incorporació a la societat, com podrien ser les persones que estan en el llindar de risc de pobresa, les persones amb diversitat funcional o persones migrades.

 

Quins tipus d’acompanyament educatiu existeixen? 

Acompanyament integral durant el curs

Durant el curs escolar, molts nens i nenes necessiten acompanyament acadèmic en horari extraescolar, per repassar les lliçons que es donen a les classes o aprofundir en assignatures concretes amb les quals tenen més dificultat per seguir. 

 

Lleure educatiu a l’estiu

A l’estiu, quan les escoles i instituts tanquen, és important que en el lleure educatiu s’incloguin espais de reforç i acompanyament educatiu per consolidar el que infants i adolescents han après al llarg del curs i estar preparats per encarar-ne un de nou. 

 

La importància de l’acompanyament acadèmic

Anar a l’escola hauria de ser una eina per esborrar les desigualtats que existeixen entre els nens i nenes, un lloc on les divisions socials que hi ha fora desapareguessin dins del centre educatiu a benefici del creixement i desenvolupament dels infants, però no sempre es compleix. 

Per això, l’acompanyament acadèmic i socioeducatiu centrat en els nens i nenes en situació de vulnerabilitat social busca capgirar aquesta tendència. L’acompanyament educatiu té moltes funcions i beneficis. 
 

Garantir l’èxit educatiu i reduir desigualtats educatives

Els espais de reforç i acompanyament educatiu són claus per corregir les desigualtats educatives. Es tracta d’un acompanyament més individualitzat i intensiu amb l’objectiu d’afavorir l’èxit educatiu dels infants i joves. L’origen social i migratori segueix comportant un risc més alt de fracàs escolar, baix rendiment acadèmic i abandonament prematur en els estudis, que s’ha vist agreujat arran de la pandèmia de la covid-19. 

Deixar els estudis tan d’hora incrementa el risc d’exclusió social dels nois i noies. La taxa d’atur de les persones amb estudis baixos és del 30%, més del doble que les que tenen estudis postobligatoris, que és del 12%, segons dades de l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre del 2022. Per tant, l’origen social i migratori dels infants impacta en la seva continuïtat acadèmica i formativa, que en l’adultesa genera taxes d’atur més altes.

 

Accés a les TIC i competències digitals 

Les eines d’estudi a les escoles estan cada cop més digitalitzades i els nens i nenes estan obligats a utilitzar ordinadors i les famílies necessiten competències digitals per poder ajudar-los i fer-ne seguiment. No totes tenen accés a les noves tecnologies i a internet, i la bretxa digital es manté. Segons dades del 2021 de l’Institut d’Estadística de Catalunya, quasi un 30% de les llars amb menys de 1.600€ d’ingressos mensuals no disposaven d’ordinador a casa seva, i en les llars amb menys de 900€ d’ingressos mensuals la xifra puja al 41,1%.

 

Prevenció i atenció de situacions de risc 

L’acompanyament educatiu en moltes ocasions va de la mà d’acompanyament social, especialment en infància i adolescència en situació de risc d’exclusió social. Entitats com el Casal dels Infants són espais de referència per als nois i noies on es vetlla per al seu benestar, fora del nucli familiar i de l’escola. Hi ha coordinació amb les famílies i els serveis socials per fer seguiment de la situació dels infants i els joves, prevenint i atenent possibles riscos. 

 

L’acompanyament educatiu del Casal dels Infants

Al Casal dels Infants garantim acompanyament acadèmic i socioeducatiu a més de 6.000 infants, adolescents i joves, juntament amb la seva família. Entenem l’educació com a eina principal per la transformació social i per apropar-nos cada vegada més a la igualtat d’oportunitats entre infants, joves i famílies en risc d’exclusió social. Al Raval, La Mina i Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Salt (Girona) garantim espais de reforç educatiu i lleure, on nens, nenes, nois i noies repassen els continguts del currículum escolar, consoliden hàbits d’estudi i reben suport acadèmic, i emocional, de l’equip d’educadors i educadores i de persones voluntàries.

 

 

NotíciaPer què és important l’acompanyament educatiu?