Reclamem polítiques per garantir els drets dels infants en risc d’exclusió social a la Comissió de la Infància del Parlament

24/03/2023

La directora general del Casal dels Infants, Rosa Balaguer, va comparèixer el 14 de març en la Comissió de la Infància del Parlament de Catalunya (text íntegre de la compareixença), a petició del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, per explicar el nostre posicionament institucional d’incidència política. Aquest document recull la nostra anàlisi com a entitat de la situació dels infants, joves i famílies en risc d’exclusió social a Catalunya i propostes de mesures per garantir els seus drets.

Al setembre, en l’inici del curs, vam enviar el posicionament d’incidència a tots els diputats i diputades de les comissions parlamentàries que considerem claus per fer valer els drets dels infants, joves i famílies: la de la Infància, la d’Educació, la de Polítiques de Joventut i la de Drets Socials. Arran d’aquest enviament, en aquests mesos hem mantingut reunions amb diversos diputats i diputades que han volgut abordar el seu contingut amb l’equip directiu de l’associació, i finalment hem comparegut al Parlament per exposar el document, en una versió actualitzada.

S’hi aborden quatre grans aspectes: el context de vulnerabilitat social estructural a Catalunya; la situació de la infància i les famílies en risc; les desigualtats en les condicions educatives i els itineraris i recursos per al jovent. La compareixença es va centrar en l’anàlisi i les propostes relacionades amb la infància i les seves famílies, que a continuació resumim.

Inversió en la protecció a la infància i l’adolescència

Malgrat un increment del 40% de la inversió en polítiques d’infància i adolescència des del 2014, vam destacar la necessitat de dotar d’un finançament i uns recursos suficients als Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) perquè puguin exercir la seva funció de servei especialitzat i multidisciplinari en el sistema de protecció a la infància i l’adolescència. El desembre del 2022 només 6.600 infants i adolescents tenien un expedient de risc obert per un EAIA (un 2% dels infants en risc de pobresa o exclusió social).

Només un 2% dels infants en risc de pobresa o exclusió social compta amb el seguiment d’un Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA)

També vam reclamar millorar els recursos i la freqüència d’atenció dels Serveis Socials territorials, i una avaluació i millora del desplegament del nou model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) que en garanteixi el finançament.

El baix impacte de les prestacions socials en la infància

Ens preocupa que la infància segueixi sent la franja d’edat en què les transferències socials disminueixen menys el risc de pobresa. Només un de cada tres nens i nenes en risc de pobresa en surt gràcies a l’efecte de prestacions o pensions, quan en el conjunt de la població la proporció és de més de la meitat. La implementació de la Renda Garantida de Ciutadania i de l’Ingrés Mínim Vital no ha suposat una millora significativa en la reducció de la pobresa infantil.

En aquest sentit, vam insistir els diputats i diputades en la necessitat de fixar per llei els ingressos necessaris per garantir el dret subjectiu de l’infant a un nivell de vida adequat, reconegut en la Convenció dels Drets de l’Infant i la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Cal fixar per llei els ingressos necessaris per garantir el dret subjectiu de l’infant a un nivell de vida adequat

Aquests ingressos mínims s’haurien de garantir amb una prestació que superi les deficiències de les polítiques de garantia de rendes actuals: són excloent en els requisits, inaccessibles en la tramitació i ineficients en la reducció de la pobresa. En l’horitzó, la renda bàsica universal ha de ser l’instrument per garantir justícia social i vetllar pels drets de totes les persones.

El dret a l’habitatge i als subministraments bàsics

També vam haver de remarcar com el dret a gaudir d’una llar i als subministraments bàsics està en greu risc per a molts dels infants i famílies que acompanyem, i condiciona el seu exercici de molts altres drets. És inacceptable que, malgrat la llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i tot i la moratòria en vigor, cada dia es produeixin als nostres barris desnonaments que afecten infants. Fins i tot quan les famílies tenen un informe de vulnerabilitat econòmica dels serveis socials.

Reclamem el compliment de la llei en la garantia d’un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat abans d’executar un desnonament, evitant solucions temporals i precàries de reallotjament com albergs o residències.

Cal garantir un lloguer social a les famílies amb infants abans que siguin desnonades

Per una educació més equitativa

Defensem el dret a l’educació de tots els infants des que neixen i en igualtat de condicions. En la petita infància, mentre no s’assoleix la universalitat i la gratuïtat del primer cicle d’educació infantil, reclamem modificar la reserva de places i els criteris de prioritat en les inscripcions per afavorir que s’hi escolaritzin els infants en situació de vulnerabilitat.

Reclamem modificar la reserva de places i els criteris de prioritat en les inscripcions de les escoles bressol per afavorir que s’hi escolaritzin els infants en situació de vulnerabilitat

En l’etapa d’educació obligatòria, seguim constatant com els infants de classe social desfavorida i d’origen migrant tenen un rendiment acadèmic inferior a la resta, una menor taxa de graduació a l’ESO i un major abandonament prematur dels estudis. Per fer-hi front incidim en la necessitat de corregir la manca de finançament del sistema educatiu i desplegar el Pacte contra la Segregació Escolar, amb més informació i acompanyament per a les famílies. D’altra banda, cal que el servei de menjador torni a estar garantit a tots els instituts, per deixar de posar en risc el dret a una alimentació adequada de molts adolescents.

El servei de menjador ha de recuperar-se a tots els instituts per garantir una alimentació adequada a tots els adolescents

Garantir igualtat de condicions educatives, però, també passa pel fora escola. És bàsic oferir espais de reforç educatiu als infants i adolescents que a casa tenen menys recursos i suport per aprendre, involucrant-hi també les famílies. Quant a la bretxa digital, cal garantir dispositius, connexió a internet i competències digitals a les famílies amb infants a càrrec.

Per garantir la continuïtat formativa dels adolescents i fer front a l’abandonament escolar prematur, cal incrementar la inversió en polítiques de beques i suport en els estudis, així com l’oferta en la Formació Professional per cobrir la demanda del jovent que vol buscar en aquesta modalitat d’estudis una opció de futur. Estendre la gratuïtat de la T-16 fins als 18 anys facilitaria la mobilitat de molts nois i noies per poder continuar estudiant i accedir a les primeres oportunitats laborals.

La importància dels serveis socioeducatius d’atenció a la infància i l’adolescència en risc

Per tancar la seva intervenció, la Rosa Balaguer va destacar la importància dels serveis socioeducatius d’atenció a la infància i l’adolescència en el dia a dia d’aquests nois i noies i les seves famílies, com a espais fonamentals per a la prevenció i detecció situacions de risc que puguin afectar el seu desenvolupament.  Som un dels seus principals referents, una gran xarxa de suport, un espai de participació, escolta, resiliència i suport mutu. Des de la comunitat i amb una visió de proximitat, a peu de carrer, posant per davant els drets de les persones, la justícia social i l’interès superior de l’infant.

NotíciaReclamem polítiques per garantir els drets dels infants en risc d’exclusió social a la Comissió de la Infància del Parlament