3a setmana de confinament: més agilitat davant les necessitats bàsiques i prioritzar la infància en risc

7/04/2020

A partir del contacte telefònic constant que mantenim durant el confinament amb els infants, joves i famílies que participen en el Casal dels Infants, actualitzem quina és la seva situació acabada aquesta tercera setmana d’excepcionalitat. Compartim com hi estem responent i en què estem incidint perquè les administracions públiques adoptin les mesures necessàries, com ja vam fer durant la primera i la segona setmana de confinament.

Necessitats bàsiques

Ens trobem que encara no s’han repartit totes les targetes moneder a les quals tenen dret els infants amb beca menjador. La situació és complexa i el repartiment no és senzill d’articular, però reclamem respostes més àgils i més flexibilitat de les administracions públiques, quan es tracta dels infants més vulnerables.

Hem activat diversos kits per fer costat a les famílies que es troben amb més dificultats per tirar endavant durant el confinament. D’una banda facilitem kits d’emergència, que consisteixen en una prestació per a aquelles que es troben en una situació de vulnerabilitat més greu. En els propers dies, també distribuirem kits amb material educatiu per a infants, així com 63 tauletes que, en aliança amb Amazon, farem arribar a infants i adolescents que les necessiten per continuar el seu procés educatiu o formatiu.

Suport a noves situacions laborals i nous perfils de risc

Ens comença a preocupar molt el grup de famílies que, fins a l’inici de la crisi sanitària, no tenien seguiment de serveis socials perquè, tot i la precarietat, anaven tirant amb diferents nivells de suport. Ara ha canviat la seva situació laboral i han caigut ràpidament en situació de vulnerabilitat, però no tenen cap referència i no estan contemplades en el circuit de serveis socials, quedant-se sense acompanyament ni orientació, més enllà del que els oferim al Casal.

Estem intermediant perquè les persones que participen en el Casal dels Infants i cerquen feina trobin el màxim d’oportunitats. Els fem arribar les ofertes que ens arriben i mirem de potenciar els seus perfils ara que es busquen professionals per fer front a la situació d’emergència. 

Les administracions responen a la crisi amb decrets i mesures que, sovint, suposen canvis en els processos administratius i jurídics als quals ens podem acollir per fer valer els nostres drets. La informació és canviant i complexa. Per fer-hi front, el Servei Sociojurídic Comunitari atén aquests dies per telèfon les persones del Casal dels Infants que necessiten assessorament jurídic i administratiu, i també els fa arribar documents explicatius, sintètics i entenedors sobre temes concrets que els poden afectar. Un acompanyament que el servei ofereix durant tot l’any i que, en aquests dies excepcionals, és indispensable.

Mirada a la infància, sobretot la més invisible

Reivindiquem més consciència de l’esforç que estan fent tots els infants, però amb especial intensitat nens i nenes que viuen el confinament en condicions de risc, que no són noves però que, a casa, més aïllats i sense el suport diari de la xarxa educativa i social que els acompanya, es fan més crues i evidencien les carències d’un sistema social que no els protegeix.

En aquest sentit, reclamem a les administracions aplicar els principis d’interès superior de l’infant i de no discriminació entre nens i nenes reconeguts en la Convenció dels Drets de l’Infant, actuant davant les situacions de desavantatge. Aquests principis també s’han de tenir en compte a l’hora de garantir que els infants siguin els primers a tornar a sortir de les seves cases i gaudir de l’espai obert com més aviat millor, tan aviat com les mesures de contenció de la pandèmia ho permetin.

Pel que fa al curs educatiu, defensem que no es pot reprendre amb normalitat davant la situació excepcional que vivim. Fer-ho significaria exigir un esforç contraproduent als infants i les seves famílies, especialment si viuen situacions de risc. Ho veiem aquests dies, quan molts infants s’angoixen quan no poden accedir als deures que els han enviat, o no els entenen. Ara cal prioritzar l’atenció de les necessitats bàsiques i el suport en la gestió emocional. 

Encara que el final de curs es flexibilitzi i l’avaluació s’adapti a aquesta excepcionalitat, el temps no s’atura. Cal garantir que totes les famílies tinguin recursos per continuar estimulant l’aprenentatge i les estones de lleure dels nens i nenes, facilitant-los materials educatius i lúdics, dispositius tecnològics i tots els suports possibles.

Notícia3a setmana de confinament: més agilitat davant les necessitats bàsiques i prioritzar la infància en risc