El Síndic de Greuges i el Casal dels Infants sumem esforços pels drets dels infants, joves i famílies

27/03/2023

El Síndic de Greuges de Catalunya i el Casal dels Infants hem establert un conveni de col·laboració per enfortir la defensa dels drets dels infants, adolescents, joves i famílies. L’acord el van signar la síndica, Esther Giménez-Salinas, i la directora general de l’associació, Rosa Balaguer, el 20 de març.

El conveni estableix una comunicació continuada i fluïda entre ambdues parts per generar sinergies i treballar casos concrets, així com l’elaboració d’un informe semestral per part del Casal dels Infants que compartirem amb el Síndic. En aquest informe s’hi recolliran vulneracions de drets detectades en participants de l’associació, per garantir els canals de denúncia adequats i altres accions associades per a la defensa dels seus drets.

L’acord també preveu la coordinació entre el servei sociojurídic del Casal dels Infants i l’equip del Síndic per abordar aquests casos concrets, i es farà especial atenció a la situació de menors i joves vinculats a processos migratoris, a banda i banda del Mediterrani. En aquest aspecte, des del Casal dels Infants podrem aportar informació i una anàlisi de la situació d’aquest col·lectiu gràcies al projecte Rassif, que impulsem des de Tànger i Casablanca per millorar el treball en xarxa en la defensa dels drets dels infants i joves que migren sols des del Marroc, des d’un enfocament transnacional i basat en els drets humans.

Finalment, queda establert el treball conjunt entre ambdues organitzacions per plantejar millores en el marc normatiu en temes clau que suposen un risc de la garantia dels drets i les oportunitats dels infants i adolescents a Catalunya. En aquesta línia, ambdues parts ens farem suport en la construcció d’una estratègia d’incidència que pugui participar en els mecanismes de les Nacions Unides de seguiment de les convencions de Drets Humans ratificades per l’Estat Espanyol.

El Síndic de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i l’Estatut de Catalunya, supervisant l’activitat de les administracions públiques a Catalunya, les entitats que en depenen i les empreses que gestionen serveis públics o realitzen activitats d’interès públic.

El Síndic compta amb la figura d’una adjunta per la defensa dels drets dels infants i adolescents, en el context de la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions Unides, un càrrec que actualment assumeix Maria Jesús Larios. La institució també elabora un informe anual sobre els drets de l’infant que presenta davant del Parlament de Catalunya, tal com preveu la Llei dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència.

NotíciaEl Síndic de Greuges i el Casal dels Infants sumem esforços pels drets dels infants, joves i famílies