Dona’t+: classes de llengua, informàtica i inserció laboral per a dones nouvingudes

18/05/2023

 

La classe d’informàtica comença a les 10:30 h, però la Silvia, participant del programa Dona’t+ del Casal dels Infants de Badalona, s’ha avançat a la resta de companyes i ha arribat abans. Ve acompanyada de la seva filla d’un any i mig, que porta al cotxet però de tant en tant en surt espaviladament per caminar d’una banda a l’altra de la classe. Per la Silvia també és una estona que té per parlar amb l’Iñigo, l’educador de l’Espai Tecnològic Comunitari la Betsaida, amb una barreja d’anglès i castellà, que està aprenent a les classes del Casal. 

La Sílvia és una de les 15 dones que participen en el programa Dona’t+, un curs per a la inserció al món laboral dirigit a dones nouvingudes amb càrregues familiars, amb poc domini del castellà i català i poca o nul·la experiència laboral a Catalunya. Ha començat aquest curs al Casal dels Infants de Badalona, amb l’objectiu que aquestes dones puguin aprendre l’idioma, apropar-se al món digital, ensenyar-los el mercat laboral actual i millorar l’autonomia diària, tot creant una xarxa de suport i vincle entre elles, mentre els seus fills i filles estan a l’escola. 

L’equip educatiu va detectar que aquestes dones migrades es quedaven a casa cuidant del fill o filla quan aquest encara no estava escolaritzat, i que seguien fent-ho quan l’infant anava a l’escola. A més, l’únic ingrés que rebien a les llars era el sou del marit, mentre que les dones que es quedaven a casa tenien el potencial per aconseguir una feina i així millorar els ingressos de la llar.

Per arribar a elles, l’equip del Casal es va coordinar amb els agents socials del barri per rebre derivacions i va fer difusió amb cartells impresos i xarxes socials. “Com que intentàvem arribar a gent que no parla català o castellà, fer cartells només en aquests idiomes no tenia molt sentit. Vam fer cartells també en urdú i àrab, que són les dues llengües que més es parlen al barri després del català i castellà”, explica l’Iñigo Alcorta, educador responsable de l’Espai Tecnològic Comunitari la Betsaida. 

 

Tres serveis de la Betsaida implicats en el Dona’t+

El programa té tres potes, que es duen a terme en tres serveis del Casal: l’Aula de Llengües, Rumb a la feina i l’Espai Tecnològic Comunitari. Cada un s’enfoca en treballar els tres eixos principals de Dona’t+. Els dilluns, les dones van a l’Aula de Llengües per les classes de castellà, amb la intenció de fer-ne també de català quan tinguin una base del primer. Les primeres classes van estar enfocades en conèixer-se entre elles tot aprenent com presentar-se en castellà, van treballar vocabulari bàsic per al dia a dia, i recentment han passat a aprendre paraules i frases per l’àmbit laboral, en una entrevista de feina i altres situacions. “Quan aprenen el castellà, tenen confiança perquè després al carrer s’atreveixin a parlar amb gent que no coneixen, i no necessiten una persona intermediària. Elles mateixes s’obren al món quan surten d’aquí”, explica la Nawal El Boute, educadora de l’Aula de Llengües. 

 

Els dimarts van a classe amb l’Elena Hereu, educadora de Rumb a la Feina, del programa de Formació i Inserció Laboral (FIL) del Casal dels Infants. En aquestes classes les dones es preparen per entrar en el món laboral, se’ls ensenya com funciona el mercat de treball a Catalunya i quins sectors existeixen perquè sàpiguen quines possibilitats de feina hi ha. Algunes d’elles no han treballat mai a l’estat espanyol però sí al seu país d’origen, i altres ho han fet sense contracte laboral. Algunes, fins i tot, han anat a la universitat, però en la gran majoria sempre s’han dedicat a les feines de casa i de cures, explica l’Elena. Ara ja estan en la fase de començar a escriure una carta de presentació, elaborar un currículum i practicar entrevistes de feina. “És important que elles vegin que tenen moltes coses a aportar a nivell de competències personals. Potser no han treballat oficialment, però sí que han après moltes coses, per haver-se dedicat als fills, per haver cuidat a gent gran, per poder tirar una casa i una família endavant; tenen moltes coses a aportar”, afirma l’Elena. 

Elena Heure, educadora de Rumb a la feina: “Aquestes dones potser no han treballat oficialment, però sí que han après moltes coses, per haver-se dedicat als fills, per haver cuidat a gent gran, per poder tirar una casa i una família endavant; tenen moltes coses a aportar”

Avui, que és dimecres, i també els dijous, les dones venen a la classe d’informàtica. Sis d’elles seuen al voltant d’una taula amb els ordinadors portàtils davant, mentre escolten l’Iñigo explicar com funciona Infojobs, un portal d’ofertes de feina, ara que dominen una mica més l’ús dels ordinadors, d’internet i d’eines com el Gmail i el Drive. 

Tot i utilitzar el mòbil sovint, les competències digitals de les dones eren escasses, ja que o bé no tenen ordinador a casa o bé tenen el del seu fill o filla, però no el sabien fer servir, explica l’Iñigo. “Abans no sabia com buscar coses per internet, ara ja ho puc fer jo sola. Cada dia sento que aprenc paraules noves i em sento una mica millor”, assegura la Sinam, participant del Dona’t+. Al seu costat, l’Afia afirma tot el que diu la seva companya, o podríem dir, amiga. L’Afia va començar el curs sense saber parlar català o castellà i necessitava que li anessin traduint les coses a l’urdú. Ara, havent passat poc més de mig any, és ella la que tradueix del castellà a l’urdú per les companyes que els costa seguir-lo.

Espai per aprendre i fer amigues

El Dona’t+, a part de ser un lloc d’aprenentatge i per adquirir competències lingüístiques, digitals i laborals, és un espai perquè les dones facin xarxa més enllà de la seva família o les persones de la seva comunitat, per conèixer-se i compartir. “Hem pogut veure que entre elles han fet molta pinya, fins i tot sent de cultures i nacionalitats diferents. Elles diuen que venen aquí amb les seves amigues. Moltes no es coneixien abans i ara queden pel barri i queden per venir juntes”, relata l’Elena. 

Venint cada dia al Casal es demostren a elles mateixes que tenen moltes habilitats, que són capaces d’aprendre i dona peu a desconstruir la idea que per ser dones s’han de quedar a casa. “Cada dia vinc, sé que tinc classes i que he de fer coses per mi. Em sento canviada, abans al matí portava els nens a l’escola, tornava a casa, preparava el menjar, arribava l’hora que els nens tornessin… No tenia temps per a mi, i ara sento que aquesta estona és per a mi”, afirma la Sinam.

Sinam Assarda, participant del Dona’t+: “Em sento canviada, abans al matí portava els nens a l’escola, tornava a casa, preparava el menjar, arribava l’hora que els nens tornessin… No tenia temps per a mi, i ara sento que aquesta estona és per a mi”

A més, si tenen fills o filles de 0 a 3 anys que no estan escolaritzats poden venir amb ells i elles, ajudant així a la conciliació familiar que els costa trobar en altres llocs. S’ajuden entre elles per cuidar del nen o nena, i reforça el vincle que comparteixen com a mares. 

https://youtube.com/watch?v=KF-Xz9a15a0%3Fautoplay%3D0%26start%3D0%26rel%3D0

NotíciaDona’t+: classes de llengua, informàtica i inserció laboral per a dones nouvingudes