El Casal dels Infants participa en el programa d’acollida a famílies d’Ucraïna

12/04/2022

 

Arran de la situació d’emergència humanitària provocada per la guerra a Ucraïna, la Fundació “la Caixa”, en col·laboració amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSMI), ha posat en marxa un servei per connectar famílies acollidores amb famílies refugiades, amb l’objectiu de facilitar la integració i l’acompanyament d’aquestes últimes.

A la província de Barcelona, el Casal dels Infants som una de les sis entitats que participem en el programa com a Oficina Tècnica d’Acollida (OTA). Cadascuna d’aquestes oficines ens encarreguem de valorar la idoneïtat de les famílies interessades a acollir, la seva selecció i el seguiment del procés d’acollida un cop se les vinculi a una família refugiada. Hi ha un total de sis oficines territorials d’acollida a la província de Barcelona, sis a Madrid, tres a Múrcia i tres a Màlaga.

Les famílies que vulguin participar en el procés com a acollidores durant un mínim de sis mesos han de trucar al telèfon gratuït 900 670 909 (de dilluns a diumenge, de 9 h a 22 h) o bé registrar-se en aquest formulari. Un cop hagin facilitat aquesta primera informació, les Oficines Tècniques d’Acollida ens hi posarem en contacte per començar el procés de valoració de la seva idoneïtat, que constarà d’una primera sessió informativa telemàtica, una entrevista individual i, finalment, una visita al seu domicili.

Finalitzat aquest procés de valoració, a cada família candidata se li comunicarà el resultat de l’informe d’idoneïtat. En cas d’haver estat seleccionades, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSMI) s’encarregarà de connectar les famílies acollidores amb les refugiades, tenint en compte les preferències que cadascuna hagi especificat sobre el perfil d’unitat familiar amb el qual vulgui conviure.

L’equip de l’Oficina Tècnica d’Acollida del Casal dels Infants està integrat per una treballadora social, una psicòloga i una educadora social. Més enllà d’avaluar la idoneïtat de les famílies acollidores, s’encarregarà de fer un seguiment del procés d’acollida des de la primera trobada entre les famílies fins al tancament del procés.

Des del Casal dels Infants ens sumem al programa d’acollida a famílies d’Ucraïna amb el mateix objectiu pel qual treballem des que vam néixer com a associació fa gairebé 40 anys: defensar els drets d’aquells infants i famílies que afronten situacions de vulnerabilitat perquè superin el risc d’exclusió social.

 

NotíciaEl Casal dels Infants participa en el programa d’acollida a famílies d’Ucraïna